Till navigation Till innehåll

Kultursamverkansmodellen

Staten, regionerna, kommunerna och kulturföreningarna
arbetar tillsammans för att ge hela Sverige
så bra tillgång till konst och kultur som möjligt.
Det kallas för kultursamverkansmodellen.

Kulturrådets uppgift är att fördela pengar
till konst och kultur av hög kvalitet.

Pengarna går till regionerna som samarbetar med
kommuner och kulturföreningar för att få en
bra bild av vilka behov som finns.
Genom samarbetet får alla en möjlighet
att vara med och påverka.

Varje region tar fram en kulturplan.
Den är underlag för Kulturrådets beslut om
hur mycket pengar varje region ska få.