Till navigation Till innehåll

Bidrag till nationella minoriteters kultur

Kulturrådet stödjer kultur som gör att Sveriges minoriteter
kan behålla och utveckla sin kultur.

Sveriges fem nationella minoriteter är
judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar.

Minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli,
romani chib och samiska.

Kulturrådet arbetar för att de nationella minoriteterna
ska vara representerade i alla bidrag som fördelas.

Kulturrådet har även särskilda bidrag som nationella
minoriteters kulturutövare kan söka.