Till navigation Till innehåll
Dansverket WORK av ShareMusic & Performing Arts är en föreställning som speglar dans som ett kroppsarbete. Foto: Åsa Rosén. Dansverket WORK av ShareMusic & Performing Arts är en föreställning som speglar dans som ett kroppsarbete. Foto: Åsa Rosén. Dansverket WORK av ShareMusic & Performing Arts är en föreställning som speglar dans som ett kroppsarbete. Foto: Åsa Rosén.

WORK av ShareMusic & Performing Arts speglar dans som ett kroppsarbete. Foto: Åsa Rosén.

Våra bidrag

Tillgänglighet är ett integrerat perspektiv i Kulturrådets olika bidragsområden.

Det betyder bland annat att vi inte har särskilda bidragsmedel som kan riktas till enskilda tillgänglighetsinsatser. Tillgänglighet är också ett av flera perspektiv som vi tittar på när vi bedömer ansökningar.