Till navigation Till innehåll

Organisationer som har publik verksamhet

Samtliga organisationer som arrangerar publik verksamhet med bidrag från Kulturrådet och via kultursamverkansmodellen ska ha information om tillgängligheten till sin publika verksamhet eller sitt arrangemang på sin webbplats, de sociala medier eller fristående evenemangskalendrar som används.

Information om tillgängligheten kan till exempel beröra

  • Parkeringsplatser som är tillgängliga och finns i närheten av verksamheten.
  • Ljudslinga eller hörhjälpmedel.
  • Syntolkning, texttolkning.
  • Teckentolkning, teckenspråkigt utbud.
  • Den fysiska tillgängligheten (vad finns, respektive saknas).
  • Starka dofter, starkt blinkande ljus et cetera.
  • Kontaktperson om en besökare vill ställa frågor om tillgänglighet.
  • Datum när informationen lades ut.

Laddar...