Till navigation Till innehåll

Organisationer med egen lokal för publik verksamhet

Från och med 2017 är ett krav på att samtliga organisationer som söker verksamhetsbidrag direkt från Kulturrådet, eller via kultursamverkansmodellen, och har egen lokal för publik verksamhet, ska ha åtgärdat så kallade enkelt avhjälpta hinder i sina publika lokaler. Detta gäller oavsett om den publika lokalen ägs av organisationen själv, eller om organisationen är hyresgäst.

Enkelt avhjälpta hinder är en miniminivå för tillgänglighet i lokaler och ingår i lagstiftningen sedan 2001 (plan- och bygglagen). Exempel på enkelt avhjälpta hinder är mindre nivåskillnader eller trappsteg, höga trösklar, avsaknad av ledstänger, tunga dörrar, dålig belysning eller ljudmiljö, bristande kontrastmarkering och varningsmarkering, bristande skyltning, eller brist på teleslinga eller någon annan teknisk lösning i receptioner. Det är oftast ägaren till en publik lokal som är ansvarig för att åtgärda enkelt avhjälpta hinder.

Information till dig som söker verksamhetsbidrag och har egen lokal för publik verksamhet

Kontakt

Karin Forss

Processledare rättighetsperspektiv

Laddar...