Till navigation Till innehåll
Civilsamhället

Lokalhållande organisationer

Det här verksamhetsbidraget kan endast sökas av Folkets Hus och Parker, Bygdegårdarnas Riksförbund och Riksföreningen Våra Gårdar. Under den här ansökningsperiod söker du bidrag för verksamhet som avser kommande år.

Vi fördelar verksamhetsbidrag till dessa riksorganisationer enligt vårt regleringsbrev.

Vid prövningen av bidragsansökan kan Kulturrådet komma att kontrollera att sökanden har följt villkoren för eventuella tidigare erhållna bidrag.

Redovisning

Du redovisar bidraget på den blankett som du hittar nedan. Sista datum för att redovisa och vilka villkor som gäller hittar du i det beslut som vi skickar ut till alla sökande via e-post.

Redovisningsblankett verksamhetsbidrag

Redovisningsblankett konstinköp

Redovisningsblankett konstnärlig gestaltning 

Vilka villkor och regler gäller?

För de bidrag vi beviljar gäller generella villkor som framgår i en villkorsbilaga som skickas med bidragsbeslutet. I vissa fall kan vi besluta om särskilda villkor och då finns de också med i bilagan.

Verksamheten/projektet ska genomföras enligt plan och bidraget ska användas enligt de villkor vi beslutar. Kulturrådet fattar beslutet som inte kan överklagas. Beslutet, inklusive de villkor som gäller, kommunicerar vi till alla som har sökt bidraget. 

Kulturrådets generella villkor

Så styrs bidragen

Våra bidrag styrs av förordningar och riktlinjer som beskriver bidragets syfte och ger de övergripande ramarna.

Förordning (2012:517) om statsbidrag till kulturella ändamål

Riktlinjer för statsbidrag till lokalhållande organisationer samt konstinköp och konstnärlig gestaltning

Tillgänglighet

Om organisationen du söker för arrangerar publik verksamhet med bidrag från Kulturrådet ska det finnas information om tillgängligheten på er webbplats, i sociala medier eller evenemangskalender.

Här kan du läsa mer om hur du kan informera om tillgänglighet och vilka krav som finns på tillgänglighet i lokaler för publik verksamhet.

Informera om tillgänglighet

Läs mer om enkelt avhjälpta hinder

Marknadsföring

När du informerar om verksamheten på webbplatser och i annat informationsmaterial, exempelvis affischer och programblad, bör det framgå att Kulturrådet har gett stöd till verksamheten. Du ska inte ange Kulturrådet som medarrangör.

Ladda ner Kulturrådets logotype

Förklaring till svarsalternativ för kön

Här kan du läsa mer om svarsalternativen för kön som finns i ansökningsblanketten.

Läs mer om svarsalternativ för kön

Så behandlar vi personuppgifter

Kulturrådet behandlar personuppgifter i olika sammanhang, bland annat när de lämnas som underlag för ansökan om och redovisning av bidrag.

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter

Kontakt

Vår support har telefontid helgfria vardagar: måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00, tisdag och torsdag kl. 13.00-15.00.

Support

Allmänna ärenden och teknisk support

Mona-Lisa Djerf

Handläggare

Laddar...

+ + +