Till navigation Till innehåll

Svarsalternativ för kön

Kulturrådet har som statlig myndighet i uppdrag att redovisa könsuppdelad statistik. Därför frågar vi efter uppgifter om kön i ansöknings- och redovisningsblanketter.

I flera blanketter ber vi om dessa uppgifter i två kategorier; dels ledning, till exempel curator eller chef, dels medverkande. Uppgifterna om kön används för Kulturrådets kunskapsinsamling och påverkar inte hur vi bedömer ansökan.

Under 2024 fortsätter Kulturrådet att förändra svarsalternativen för kön i blanketterna. Svarsalternativen Man, Kvinna och Annat/Ej definierat samt Vet ej kommer att ersättas av juridiskt kön. Det gör vi för att säkerställa att vi hanterar uppgifter om könsidentitet korrekt, eftersom sådana enligt personuppgiftslagen (PuL) kan utgöra en känslig personuppgift.

Juridiskt kön framgår av personnumret och är inte en känslig personuppgift. Kulturrådets bidrag vänder sig primärt till organisationer och inte till enskilda individer som själva kan uppge sin könsidentitet. När vi gör uppföljningar som riktar sig till enskilda individer kan flera svarsalternativ för kön användas även i fortsättningen.

Förändringen av svarsalternativen sker successivt och i vissa blanketter kommer de äldre svarsalternativen att finns kvar under en tid.

Alternativet Annat/Ej definierat kan du använda när du vet att en person inte definierar sig som man eller kvinna, utifrån frivilligt lämnad information.
Svarsalternativet Vet ej kan du använda när du inte vet vilka som ska medverka i en verksamhet, publikation eller ett projekt.

Laddar...

+ + +