Till navigation Till innehåll

Publikationer

Här hittar du Kulturrådets publikationer utgivna från 2016 och framåt. Vill du beställa äldre publikationer kontakta oss på info@kulturradet.se.

Sökresultat

Visar resultat 1-112

27 september 2022

Swedish Contemporary Fiction är en ny publikation som ger information och inspiration kring svensk samtida litteratur.

21 september 2022

Erfarenheter av att driva barnbiblioteksverksamhet under en pandemi

Nationella minoriteter
16 september 2022

I den här skriften berättar Kulturrådet tillsammans med övriga myndigheter och organisationer inom samverkansrådet om arbetet med frågor kopplade till nationella minoriteter och urfolkets samernas kultur.

15 september 2022

Uppföljning av direkta bidrag 2019–2021

30 augusti 2022

Kulturrådet och International Federation of Arts Councils and Culture Agencies (IFACCA) har samlat åtta kulturexperter från olika delar av världen som bidrar med texter på temat konstnärlig frihet.

22 augusti 2022

På förskolan, biblioteket och i hemmet

30 juni 2022

Kreativa Europa är EU programmet för de kulturella och kreativa sektorerna. Vilka projekt har aktörer verksamma i Sverige fått stöd för under 2021?

20 juni 2022

Arkiv och film i kultursamverkansmodell

17 juni 2022

Den här rapporten visar det regionala utfallet av Kulturrådets verksamhet under 2021.

17 juni 2022

Den här rapporten sammanfattar Kulturrådets arbete med det regionala krisstöd som myndigheten fördelade till regionerna 2021 samt hur regionerna i sin tur fördelade stöden till sina verksamheter och hur de använt stöden.