Till navigation Till innehåll

Nyhetsarkiv

Sökresultat

Visar resultat 1-4

Skapande skola-projekt kan behöva ändras. Foto: Susanne Kronholm.
Skapande skola
24 januari 2022

Läsåret 2021/2022: Dessvärre ser det utom att pandemin kommer att påverka även läsåret 21/22. Vår förhoppning är att det går att planera om och genomföra projekt under vårterminen men vi har full förståelse för om huvudmän eller kulturaktörer behöver ställa in hela eller delar av projekt. Kulturrådet rekommenderar fortsatt att arvode enligt avtal betalas ut till kulturaktören vid projekt som ställts in på grund av corona. Kvarvarande medel vid redovisningen i september ska betalas tillbaka till Kulturrådet.

Bild för - antoine-dautry-_zsL306fDck-unsplash.jpeg
Skapande skola
5 maj 2021

196 596 764 kr fördelas till Skapande skola-projekt fördelat på 354 ansökningar. Antal ärenden som beretts i årets ansökningsomgång är 367 med ett sökt belopp om 268 343 166 kr.

Elever i Arvidsjaur möter den samiska kulturen. Foto: Fernando Illezca.
Skapande skola
5 maj 2021

I genomsnitt söker huvudmännen pengar för att genomföra projekt inom 6 olika kulturformer av de 12 möjliga som anges i ansökan.

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev.
Skapande skola
10 februari 2021

I nyhetsbrevet tar du del av aktuella Skapande skola-frågor och annat relevant som rör kultur i skolan. Nyhetsbrevet ersätter mejl som tidigare skickats ut till huvudmannens utsedda kontaktperson. Nu får fler ta del av vår information.

+ + +