Till navigation Till innehåll
Riot Grrrl Sessions i Riksmixningsverket, Stockholm. Foto: Anna Ledin Wirén.Riot Grrrl Sessions i Riksmixningsverket, Stockholm. Foto: Anna Ledin Wirén.Riot Grrrl Sessions i Riksmixningsverket, Stockholm. Foto: Anna Ledin Wirén.

Riot Grrrl Sessions uppstod en helg för att spela in en skiva. Foto: Anna Ledin Wirén.

Hbtq i kulturen

Kulturrådet är en av åtta myndigheter som har ett särskilt uppdrag från regeringen att driva på utvecklingen för lika rättigheter och möjligheter för hbtq-personer, det vill säga homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter.

Alla i skivproduktionen är kvinna eller transperson. Ett motbevis för dem som säger att det inte finns tillräckligt med bra kvinnliga producenter och musiker.

För Kulturrådets del handlar det om att sprida kunskap om hbtq-frågor i kulturlivet. Vi bjuder in till seminarier och lyfter fram konstnärligt intressanta projekt med hbtq-tema på vår webbplats och i sociala medier.

Hbtq- perspektivet är ett av flera rättighetsperspektiv som ingår när vi bedömer ansökningar inom våra olika bidrag. Hbtq-frågor ska prioriteras i bidragsgivningen som helhet, men varje enskild ansökan som får stöd från oss behöver inte ha fokus på hbtq.

Vi har också regelbundna möten med de andra myndigheterna som har ett särskilt ansvar för att stärka hbtq-personers rättigheter och möjligheter i samhället, liksom med RFSL, RFSL Ungdom och föreningen för transpersoner FPES.

Vårt uppdrag är att göra verklighet av den strategi för att stärka hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter som regeringen presenterade i början av 2014. Vi är sektorsansvarig myndighet med ansvar för att stärka hbtq-personers rättigheter och möjligheter i kulturlivet. Vi har tagit fram en egen startegi som hjälper oss i arbetet.

Strategi för Kulturrådets arbete med lika rättigheter och möjligheter 2016-2019

Regeringens strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck

Citatet: Canan Rosén. som driver projektet Riot Grrrl Sessions. Här berättar hon mer i en kort intevju.

Hitta inspiration