Till navigation Till innehåll

Fördjupning högläsning

Här finns länkar till ytterligare bra sidor kring högläsning.

Bokstart
På Bokstart-webben finns en mängd informationsmaterial om högläsningens betydelse och hur en för barnen språkutvecklande högläsning kan gå till genom Bokstart är en nationell satsning som drivs av Kulturrådet och vänder sig till föräldrar och vuxna i små barns närhet, med syfte att tidigt stimulera språkutveckling.
Bokstart

Läslyftet
Skolverket erbjuder kompetensutveckling genom Läslyftet i förskolan, där ni tillsammans i ett kollegialt lärande kan fördjupa er i olika områden kopplade till språk-, läs- och skrivutveckling i förskolan. Man kan fördjupa sig inom områdena:
Läsa och berätta, Skapa och kommunicera, Flera språk i barngruppen, Utforska skriftspråket, Natur, teknik och språkutveckling
Läslyftet: arbeta långsiktigt med språk-, läs- och skrivutveckling

UR:s Småsagor
UR producerar Småsagor på ett urval av de böcker som ingår i satsningen Bokgåvor till förskolan. En skådespelare läser texten i boken, och musik och ljudeffekter är noggrant valda för att ge stöd till barnens inre bildskapande, stärka ordens betydelse och på så vis fungera språkutvecklande. Småsagorna produceras även på flera olika språk och finns med lärarhandledning. 
UR gör Småsagor - ljudberättelser på flera språk!

Specialpedagogiska skolmyndigheten
Specialpedagogiska skolmyndighetens stödmaterial för förskolan. Det här stödmaterialet vänder sig till dig som arbetar i förskolan, som pedagog, förskolechef eller specialpedagog. Här finns material för kollegialt lärande om ämnen som är relevanta för alla som arbetar med barn.
SPSM: Stödmaterial för förskolan