Till navigation Till innehåll
Collage av de medverkande på Läsfrämjandeträffen 2022.Collage av de medverkande på Läsfrämjandeträffen 2022.Collage av de medverkande på Läsfrämjandeträffen 2022.

Medverkande på Läsfrämjandeträffen 2022. Foto: se nedan.

Läsfrämjandeträff 2022. Läsandets politik och retorik

Välkommen till årets digitala träff för läsfrämjande med temat Läsandets politik och retorik. Hur ser politiken och retoriken ut när det gäller läsning och hur har det förändrats genom åren?

När: 1–2 december kl. 13:00–17:00 och 09:00–12:15

Var: Digitalt. Inspelad version läggs på Kulturrådets webbplats efter textning.

Anmälan: Senast 25 november. Anmälan stängd.

Kostnad: Gratis att delta

Frågor: lasradet@kulturradet.se

Författaren och journalisten Augustin Erba guidar oss genom dagarna. Sändningen är digital men de medverkande är med i studio. Länk till digital plattform och ytterligare information skickas till de anmälda några dagar innan. 

Obs! Anmäl dig endast om du ska se läsfrämjandeträffen i direktsändning. Träffen spelas in och går att se i efterhand (för det krävs ingen anmälan). Det kommer även att tas fram en skrift.

Välkommen! På Kulturrådets och läsrådets vägnar, Nina Ström och Lena Boqvist.

Program

1 december kl 13.00–17.00

13.00 Programledare Augustin Erba hälsar välkommen och samtalar med Magnus Persson, professor i litteraturvetenskap med didaktisk inriktning och ledamot i läsrådet utifrån Läsandets historia – en odyssé.

13.20 Att fostra läsare. Läsningens politiska historia i Sverige 1945–2022
Linnéa Lindsköld och Åse Hedemark, båda docenter i biblioteks- och informationsvetenskap, presenterar sin forskning om statens styrning av läsning och läsare.

13.50 Digitalt mingel

14.00 Paus

14.10 Paneldiskussion Skolbiblioteken klarar biffen. Det magiska skolbiblioteket ses som räddaren på den sjunkande läsförmågan. Är det skolbiblioteket i sig som diskuteras eller har det också blivit en symbol som får bära ett större samhällsproblem och vara räddaren i nöden när skolan visar brister i det läsfrämjande arbetet?
Medverkande: Helene Öberg, ordförande i Svensk Biblioteksförening, Peter Fredriksson, generaldirektör för Skolverket och ledamot i läsrådet, Eric Haraldsson, skolbibliotekarie Ringsbergskolan i Växjö, och ledamot i läsrådet

14.45 Sverige anropar Finland. Hur gör ni?. Susanne Ahlroth, överinspektör för bildningsväsendet, Regionförvaltningsverket, Finland. I samtal med Augustin Erba.

15.00–15.20 Fikapaus

15.20 Att läsa på hjärtespråket. Om modersmål och identitet med Johan Sandberg McGuinne, ordförande i Bago – samisk författar- och översättarförening och förstelärare i samiska, Lycksele kommun.

15.35 Modersmålets roll i den svenska litteraturen. Nioosha Shams, författare och läsambassadör med fokus på ungdomsböcker och modersmål i samtal med Kayo Mpoyi, författare och konstnär. Hur syns modersmålet i litteraturen och vilken betydelse får det när svenska blandas med ord från författarens olika språk?

16.10 Paus

16.20 Vem är rädd för poesi? Jonas Brun, är författare, psykolog och översättare. Tillsammans med Nina Ström, handläggare på Kulturrådet, kommer han prata om poesi och om det som möjligen är rädslan för poesi kopplat till det samhälle vi lever i, där läsningen överhuvudtaget, eller bristen på läsning, har blivit ett problem. Hans senaste bok är memoaren ”Hon minns inte”, om en mamma och demens.

16.50 Summering av dagen av Augustin Erba 

2 december kl 09.00–12.15

8.30-9.00 Digitalt mingel för den morgonpigga

9.00 Välkommen! Augustin Erba

9.05 Har bildning inte längre någon status när alla bara tänker på pengar?
Andreas Cervenka, journalist och författare, funderar över hur läsande och bildning påverkas när allt vi tycks tänka på i samhället är pengar. Hans senast utgivna bok är Girig-Sverige: så blev folkhemmet ett paradis för de superrika.

9.35 Att göra tillgängligt. Ett samtal om hur Kulturrådet främjar mångfald och kvalitetslitteratur genom litteraturstöd och spridning av de stödda titlarna till folkbibliotek och om hur litteratur genom MTM:s digitala bibliotek Legimus görs tillgänglig utifrån läsarnas behov.
Medverkande: Lotta Brilioth Biörnstad, enhetschef Litteratur och bibliotek, Kulturrådet och Cecilia Broberg, chef Användarstöd, MTM.

09.50 Paus

10.00 Paneldiskussion All läsning är bra förutom den dåliga. Alla tycks överens om att det är bra att läsa, men vilken läsning duger? Panelen diskuterar olika status för läsning av olika typer av böcker och på olika sätt. De lyfter för- och nackdelar med en litteraturkanon och vänder på begreppet kvalitetslitteratur. Dessutom frågar de sig om lättläst är lösningen för att väcka ett läsintresse och varför ljudboken tycks ses som litteraturens död.
Medverkande: Elin Nord, bibliotekarie och ledamot i läsrådet, Helena Öberg Carlsson, litteraturutvecklare Region Västmanland, Fredrik Sandström, svensklärare och krönikör på Läraren.

10.30 Ett bibliotek på jobbet. Pamela Schultz Nybacka, universitetslektor Södertörns högskola, presenterar en färsk rapport om det moderna arbetsplatsbiblioteket.

10.50–11.10 Kaffepaus

11.10 Paneldiskussion: Det är en fråga om klass. Om ett barn blir en flitig läsare beror i stor utsträckning på i vilken familj barnet växer upp. Samtidigt vet vi att just läsning kan överbrygga socioekonomiska klyftor. Skolan har en utjämnande roll och läsfrämjande insatser riktas till föräldrar, men har det något med status att göra att så många ungdomar påstår att det är slöseri med tid att läsa böcker?
Medverkande: Helya Riazat, rektor Järvaskolan och ledamot i läsrådet, Fredrik Pettersson, verksamhetschef ABF och Anna Lund, professor i sociologi, Stockholms universitet.

11.40 Läsrådet och tema samverkan. Cecilia Löfberg, utredare på Kulturrådet presenterar en kommande rapport om utmaningar och möjligheter i samverkan för läsfrämjande.

11.55 Tillsammans gör vi skillnad. Kajsa Ravin, generaldirektör för Kulturrådet och läsrådets ordförande, ser tillbaka på ett första år med läsrådet och blickar framåt mot nästa.

12.05–12.15 Augustin Erba avslutar dagarna

Medverkande på bilden: Uppe från vänster: Kayo Mpoyi – fotograf Kajsa Göransson, Nioosha Shams – fotograf Susanne Kronholm, Augustin Erba – fotograf Karin Boo, Andreas Cervenka – fotograf Miriam Preis, Linnea Lindsköld – fotograf Suss Wilén, Åsa Hedemark – fotograf Bertil Wergelius, Jonas Brun – fotograf Sara Mac Key, Jonatan Unge – fotograf Åsa Sjöström.

Om läsfrämjandeträffen

Dagarna riktar sig till alla som arbetar med eller som är intresserade av läsfrämjande. En årlig träff för landets alla läsfrämjare är ett sätt att få ny kunskap men även få syn på varandra och se om det finns läsfrämjande insatser vi kan göra bättre tillsammans. Arrangör är Läsrådet som är en del av Kulturrådet. 

Läs mer

Om Läsrådet

Här hittar du också skriften läsande förebilder, som sammanfattar läsfrämjandeträffen 2021.  

Läs mer om Kulturrådets läsfrämjande arbete

Laddar...