Till navigation Till innehåll

Resultat för nätverk

År 2017 fattades beslut om 4-årigt stöd till europiska nätverk för perioden 2017–2020. Det var den sista fördelningen av nätverksstöd under hela programperioden för Kreativa Europa 2014. Nätverken gör en årlig förenklad ansökan om stöd och får årligen en utbetalning av stöd. Svenska organisationer är medlemmar i de flesta av de europeiska nätverken som fick fyraårigt stöd 2017.

Flera av de europeiska nätverken är baserade i Bryssel, men ett av nätverken som i hård konkurrens fick stöd är baserat i Lund och Sverige – Trans Europe Halles. Som enda svenskbaserade europeiskt nätverk har de fått stöd på 250 000 euro årligen under fyra år för projektet Factories of the Imagination: Investing in Cultural Changemakers.

Läs om nätverket Trans Europe Halles.

Här hittar du en lista på de europeiska nätverk som får stöd genom Kreativa Europa:

Europeiska nätverk

+ + +