Till navigation Till innehåll

Resultat för översättningsstöd

Här publicerar vi projekt med svensk medverkan som fått stöd för översättning och spridning av europeisk skönlitteratur inom Kreativa Europa under programperioden 2014-2020.

It-Lit fick tvåårigt översättningsstöd för projektet Young European Literature in Swedish Translation åren 2019-2020.

Norstedts förlag fick treårigt översättningsstöd för projektet Other Stories åren 2014-2016. Mer information om projektet finns i årsrapporterna från 2014, 2015 och 2016.

Här hittar du årsrapporterna

+ + +