Till navigation Till innehåll

Resultat för plattformar

År 2017 fattades beslut om fyraårigt stöd till europiska plattformar. Det var den sista ansökningsomgången för plattformsstöd inom nuvarande programperiod 2014–2020. Plattformarna får efter en förenklad årlig ansökan sitt stöd utbetalat varje år. Svenska organisationer deltar i 6 av de 15 plattformar som får stöd genom Kreativa Europa. Totalt delade de 2018 på stöd om 2 971 783 euro. Följande svenska organisationer deltar i europeiska plattformar som fått stöd 2018:

Övriga plattformar som fick stöd i omgången är: Liveurope, Future Architecture Platform, Magic Carpets, European Media Art Platform, European Talent Exchange Programme, EuroStrings – European Guitar Festival Collaborative, Distributed Design Market Platform samt Sound, Heterogenos Art and Performance in Europe.

Här hittar du en lista på de europeiska plattformarna som får stöd genom Kreativa Europa:

Europeiska plattformar

+ + +