Till navigation Till innehåll
New European BauhausNew European BauhausNew European Bauhaus

New European Bauhaus

New European Bauhaus

Europeiska kommissionen vill skapa ett nytt europeiskt Bauhaus. En rörelse grundad på hållbarhet, inkludering och estetiska värden som bidrar till att skapa ett grönt, hållbart Europa. Ett interdisciplinärt initiativ där stadsutveckling och arkitektur står i fokus.

I oktober 2020 gjorde Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen en deklaration för pressen gällande lanseringen av ett nytt europeiskt Bauhaus. Initiativet är en del i förverkligandet av den europeiska strategiagendan Green New Deal och vill bidra till en samhällsutveckling byggd på inkludering, mångfald, tillgänglighet, hållbarhet, kreativitet och innovation. 

 

En kollektiv process i tre faser

New European Bauhaus baseras på en kollektiv designprocess i tre faser; Co-design, Leverans och Spridning.

Den första Co-design-fasen inleddes våren 2021 med ett uppstartandet av ett community där organisationer och aktörer bjöds in att ansöka om partnerskap. Efter vårens undersökande fas har New European Bauhaus gått in i en implementeringsfas.

Kommissionen antog den 15 september en kommunikation om det fortsatta arbetet med New European Bauhaus. Flera aktiviteter presenterades, exempelvis NEB Lab som ska testa, skapa och ta fram praktiska verktyg och policyrelaterade lösningar, en årlig New European Bauhaus-festival, och en digital plattform ämnat för nätverket inom New European Bauhaus för att diskutera och utveckla konkreta rekommendationer. 

Mer om initiativets tre faser

Mer om kommunikationen som antogs 15 september

Ansök om att bli partner

Delta i New European Bauhaus community

 

Mer om initiativet

New European Bauhaus webbplats

Pressmeddelande från Europeiska kommissionen

Artikel av Ursula van der Leyen

Mer om New European Bauhaus på Kulturdepartementets Kulturrådsblogg 

Aktuellt inom New European Bauhaus