Till navigation Till innehåll
11 februari

Webbinarium: Den kulturella hjärnan

Teams

Gunnar Bjursell, professor em och koordinator för programmet Kultur och Hjärna vid Karolinska institutet, ger en föreläsning om det framväxande forskningsområdet där modern neurovetenskap möter humaniora, pedagogik, samt klassiska kulturella aktiviteter. 


Det har länge stått klart att musik, konst och dans samt utövande av dessa konstformer har stor betydelse för utveckling av socialt samspel, kreativitet och motivation samt kognition och inlärning, något som gäller såväl unga som gamla. Med förbättrade vetenskapliga metoder lär vi oss allt mer om samspelet mellan kulturaktiviteter och hjärnans plasticitet (formbarhet), vilket är av betydelse för hälsa, välbefinnande och livslångt lärande.

De som gynnas mest av satsningar på integrerad undervisning då konsten ingår är barn från utanförskapsområden.

Genom den avancerade hjärnforskningen kan man i dag se att konsten har starka effekter på "hjärnans arkitektur" och att tidiga insatser är av största betydelse. Aktiviteterna har inte endast kognitiva effekter utan resulterar i ett mer hälsosamt skolklimat och ökad social kompetens.

Stora centra i framför allt USA och Storbritannien beforskar området och det finns gott om exempel på satsningar som utvärderats och som går att kopiera. Sammanställningar av relevanta studier har gjorts av såväl det Brittiska Parlamentet som WHO. En rad satsningar görs världen över bl.a av NIH (National Institute of Health, USA) för att utveckla detta nya kunskapsområde.

Läs mer på kulturellahjarnan.se
 


Gunnar Bjursell.

+ + +