Till navigation Till innehåll
Barn spelar fiolBarn spelar fiolBarn spelar fiol

Foto: Susanne Kronholm

Nya målgrupper

Kulturskolor runt om i landet har arbetat på olika sätt med utmaningen att nå nya målgrupper med verksamheten. Vi har läst många beskrivningar av projekt som kulturskolorna har gjort och vi kan se flera gemensamma nämnare i hur man har gått till väga.

Hur ska kulturskolan bredda sig och nå de barn som inte nås idag? Här samlar vi forskning, statistik och lärande exempel om breddat deltagande och nya målgrupper.

De finns en handledning i hur man når nya målgrupper, filmverksamhet Region Värmland: https://regionvarmland.se/globalassets/global/kultur/kulturutveckling/film/thewayhome.pdf

Lärande exempel

Aktuella nätverk

Forskning om att nå nya målgrupper

+ + +