Till navigation Till innehåll
Barn dansarBarn dansarBarn dansar

Foto: Susanne Kronholm

Samverkan

Att arbeta tillsammans är en framgångsfaktor. Kulturskolor samverkar med olika aktörer både inom den egna kommunen och regionalt, från för- och grundskolan till olika studieförbund, amatörorkestrar eller lokala konstnärsorganisationer.

Samverkan kan ske inom den egna verksamheten, i den egna kommunen, med andra kommuner och regionalt. Samtidigt ser flera kulturskolor behov av att stärka sitt samarbete med andra parter inom och utanför den egna kommunen, både befintliga och nya. De nämner barn och ungas anhöriga, folkbiblioteket och kommunens fritidsverksamhet som aktörer de önskar att samverka mera med.  

Det finns stor spridning i sakfrågor att samverka om, erfarenheter att dela och regler som kan vara viktigt att känna till om samverkan ska utvecklas. Det kan du läsa mer om här. Här hittar du också forskning och lärande exempel om samarbete och samverkan.  

Delregional samverkan i Hälsingland 

Södra Hälsinglands kulturskolor (Söderhamn, Bollnäs och Ovanåker) är ett exempel på en formaliserad samverkan. Samverkan bygger på ett samverkansavtal mellan parterna. Cheferna från de tre kulturskolorna träffas regelbundet, anordnar fortbildningsdagar ihop och arrangerar aktiviteter för elever och lärare. 

Kompetensförsörjning genom samverkan  

I rapporten "Kulturskola i rörelse" från 2019 kartläggs kulturskolornas kompetensbehov. Den visar att kulturskolorna ser utvecklad samverkan som ett sätt att fylla flera behov. Kulturskolorna beskriver samverkan både som en kompetensförsörjningsstrategi och ett utvecklingsområde. Kulturskolorna samverkar med kulturskolor i andra kommuner för att kunna erbjuda fler ämnen, för att ge sina elever utökade möjlighet till fördjupning och för att utveckla verksamheten. De samverkar med skolan om lärarnas fortbildning och undersöker om de genom samarbete med grund- och gymnasieskolan kan erbjuda tjänster som ger lärarna ökade möjligheter till heltidsarbete. 

Läs mer om kulturskolans olika samverkansstrategier i syfte att säkra sin kompetensförsörjning här: https://www.kulturradet.se/publikationer/kulturskola-i-rorelse/ s 30 ff  

Samverkan med skolan 

Kulturskolecentrum och Skolverket har tagit fram ett informationsmaterial om hur praktisk samverkan kan organiseras.
Läs mer och ta del av materialet här.

Forskning 

Specifikt om samarbete grundskola – kulturskola, se eget kapitel i den nordiska forskningsöversikten (s 25 ff): https://www.kulturradet.se/kulturskolecentrum/temasidor/samverkan/forskning/kulturskolerelatert-forskning-i-norden---en-oversikt/ 

Lärande exempel om samverkan

Forskning om samverkan

+ + +