Till navigation Till innehåll

Avtal för konstnärers ersättningar (MU-avtalet)

Det här avtalet finns till för att skapa bättre förutsättningar för bild- och formkonstnärer att få betalt för sitt arbete.

MU-avtalet är ett avtal som gäller för statliga institutioner men principerna är vägledande för alla utställningsarrangörer som får offentligt stöd.

MU-avtalet bestämmer ekonomisk ersättning till konstnärer, som till exempel bildkonstnärer, fotografer, konsthantverkare och tecknare för att ställa ut verk som konstnären äger.

Det bestämmer också att ett enskilt avtal ska tecknas mellan arrangör och konstnär för konstnärens insatser och kostnader i anslutning till en utställning.

Utställningsersättning

I MU-avtalet ingår utställningsersättning, som inte kan förhandlas bort. I avtalet finns tariffer som beräknas utifrån utställningslokal, hur länge utställningen pågår och hur många konstnärer som medverkar i en utställning. Det finns också en minimiersättning som ska betalas ut oavsett hur länge en utställning pågår.

Varför utställningsersättning?

Utställningsersättning finns till för att:

  • bidra till att bild- och formkonstnärer får rimlig ersättning vid utställningar
  • höja kvaliteten på utställningsverksamheten
  • ge utställningsarrangörerna ekonomisk möjlighet att bredda utbudet genom att ställa ut sådant som inte nödvändigtvis har kommersiell potential.

Utställningsersättning inkluderas i Kulturrådets bidrag

De aktörer som söker bidrag från Kulturrådet ska inkludera sina utgifter för ersättning till utställda konstnärer i sin budget.

Kulturrådet följer upp, genom redovisningar och statistikinsamling, hur aktörer som får verksamhetsbidrag från Kulturrådet ersätter de konstnärer de ställer ut.

Medverkansersättning

I avtalet står det att en arrangör ska skapa ett enskilt avtal med en konstnär som bestämmer nivån på medverkansersättningen i ett utställningssammanhang.

I det avtalet ska det framgå hur en konstnär ersätts för:

  • kostnader som uppstår i samband med utställningen, till exempel frakt, försäkring, resor, teknisk utrustning med mera
  • inför, under och efter utställning (exempel på arbete som ska regleras är upphovsmannens arbete med produktion, katalog, hängning/montering, möten, deltagande i programverksamhet och efterarbete).
  • upphovsrättslig användning av upphovsmannens verk efter avslutad utställning (till exempel kan det handla om publicering av bilder på arrangörens webbplats).

Avtalsmall

MU-normalavtal är en avtalsmall som bygger på MU-avtalet. Mallen har tagits fram av konstnärsorganisationerna och kan användas som grund för det enskilda avtal som ska ingå mellan en arrangör och en utställande konstnär inför en utställning.

Ladda ner och läs mer:

MU-avtalet

MU-avtalet, (in English)

Avtalsmall för medverkans- och utställningsersättning 

Räknetabeller utställningsersättning 2018–2020

Vanliga frågor och svar om MU-avtalet

Utställningsersättning vid inställda utställningar på grund av covid-19

Uppräkning av MU-avtalet

Kontakt

Vår support har telefontid helgfria vardagar: måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00, tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30.

Support

  • Allmänna ärenden och teknisk support

Anna Eineborg

  • Handläggare