Tervetuloa Kulturrådetiin (Ruotsin kulttuurineuvostoon) - tässä kerromme lisää toiminnastamme

Korkealuokkaisen taiteen ja kulttuurin tulee olla kaikkien ulottuvilla. Tämä muodostaa toimintamme perustan kansallisena viranomaisena. Tehtävämme perustuu Ruotsin valtiopäivien päättämiin kansallisiin kulttuuripoliittisiin tavoitteisiin.

Näiden tavoitteiden mukaan: ”Kulttuurin tulee olla dynaaminen, haastava ja riippumaton voima, joka perustuun ilmaisunvapauteen. Kaikilla tulee olla mahdollisuus osallistua kulttuurielämään. Luovuuden, monimuotoisuuden ja taiteellisen laadun tulee heijastua yhteiskunnan kehitykseen”.

Myöntämiemme avustusten ja muun toiminnan kautta vaikutamme siihen, että nämä kulttuuripoliittiset tavoitteet toteutuvat.

Joka vuosi jaamme runsaat kaksi miljardia kruunua muun muassa seuraavien kulttuurimuotojen tukemiseen:

  • Kirjallisuus, lukemisen edistäminen ja kirjastot
  • Kuvataide ja muotoilu sekä museot
  • Musiikki, teatteri, tanssi ja nykysirkus
  • Luova koulu ja kulttuurikoulu
  • Kansallisten vähemmistöjen kulttuurit

Yli miljardi kruunua jaetaan Ruotsin alueille kulttuurialan yhteistoimintamallin kautta.

Myöntämiemme avustusten tarkoituksena on tukea taiteeseen ja kulttuuriin keskittyvää ammattimaista toimintaa Ruotsissa ja kansainvälisesti. Ne kohdistuvat esimerkiksi kulttuuriyhdistyksille, organisaatiolle, ryhmille, kustannusliikkeille ja kunnille.

Positiivinen voima, jonka tulee olla kaikkien ulottuvilla

Kulttuuri vaikuttaa, muuttaa ja kehittää sekä yksittäisiä ihmisiä että koko yhteiskuntaa. Se on positiivinen voima, jonka tulee olla kaikkien ulottuvilla. Haluamme, että kulttuuri on useampien ihmisten ulottuvilla koko maassa ja että se tavoittaa uusia ihmisryhmiä, joka eivät nykyisin osallistu kulttuuritoimintaan. Haluamme myös luoda edellytyksiä sille, että kaikilla on yhdenvertaiset oikeudet ja mahdollisuudet vaikuttaa sekä osallistua kulttuurielämään.

Kulturrådet on saanut hallitukselta erityisen tehtävän edistää hbtq-henkilöiden (homot, biseksuaalit, transihmiset ja queer-identiteetin omaavat henkilöt) yhdenvertaisia oikeuksia ja mahdollisuuksia. Tehtävänämme on muun muassa tehdä näkyväksi syrjiviä normeja. Hbtq on yksi painopistealueistamme päättäessämme avustusten myöntämisestä, mutta se ei tarkoita, että jokaisen tukemamme hakemuksen tulee keskittyä hbtq-liitännäisiin kysymyksiin.

Kulturrådet on myös omalla sektorillaan esteettömyydestä vastaava viranomainen, ja meillä on erityinen tehtävä tehdä kulttuurielämästä helpommin tavoitettavaa myös henkilöille, joilla on toimintarajoitteita.

Lasten ja nuorten oikeus kulttuuriin

Lasten ja nuorten oikeus kulttuuriin kuuluu kansallisen kulttuuripolitiikan painopistealueisiin. Tehtävämme on tarjota useammille lapsille ja nuorille mahdollisuus kokea taidetta ja kulttuuria, osallistua luovaan toimintaan ja tarjota heille mahdollisuus vaikuttaa asuinpaikasta, sosioekonomisesta asemasta, toimintarajoitteista tai etnisestä taustasta riippumatta.

Kulttuurikoulukeskuksen (Kulturskolecentrum) kautta työskentelemme esimerkiksi tehdäksemme kulttuurikoulusta tasa-arvoisemman ja tuodaksemme sen kaikkien ulottuville, jotta useammat lapset ja nuoret voivat saada laadukasta kulttuuriopetusta.

Meillä on myös useita lukemisen edistämiseen tähtääviä hankkeita, jotka on kokonaan tai osittain kohdistettu lapsille tai nuorille. Muutamia esimerkkejä ovat Bokstart, Barnbokskatalogen ja Läsambassadören.

Myöntämistämme avustuksista yhteensä noin 60 prosenttia kohdennetaan lapsille ja nuorille suunnattuun toimintaan.

Hallinnoimme myös vuosittain jaettavaa Astrid Lindgrenin muistopalkintoa (Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne), joka on maailman suurin lasten- ja nuortenkirjallisuuden palkinto.

Rajat ylittävä taide ja kulttuuri

Kansainvälinen vaihto vahvistaa taiteellista kehitystä sekä luo monimuotoisuutta ja laatua kulttuuritarjontaan – sekä Ruotsissa että ulkomailla. Tämä on kansainvälisen toimintamme lähtökohta.

Myönnämme muun muassa tukea kansainväliseen vaihtoon monilla taidealoilla sekä tukea Ruotsalaisten kulttuuriorganisaatioiden toiminnalle kansainvälisissä verkostoissa. Keskitymme myös ilmaisunvapauden ja demokratiakehityksen edistämiseen muun muassa tukemalla kotimaassaan vainottujen taiteilijoiden turvapaikkoja Ruotsissa.

Kulturrådetin tehtävänä on edistää ruotsalaisen kirjallisuuden kääntämistä muille kielille. Swedish Literature Exchangen kautta voi esimerkiksi hakea monia erilaisia apurahoja.

Työskentelemme myös sen hyväksi, että ruotsalaiset kulttuuriorganisaatiot voivat olla osallisena kansainvälisissä verkostoissa ja jaamme joka vuosi avustuksia kansainvälisille verkostoille.

Olemme myös kansallinen yhteystaho EU:n Luova Eurooppa -kulttuuriohjelmalle ja Unescon vuoden 2005 sopimukselle, joka suojaa kulttuuri-ilmausten moninaisuutta ja kansainvälistä kulttuurivaihtoa.

Verkkosivuillamme voit lukea lisää toiminnastamme ja siitä, miten voit hakea avustuksiamme.