Till navigation Till innehåll
Höga bokhyllor fyllda med böcker. Höga bokhyllor fyllda med böcker. Höga bokhyllor fyllda med böcker.

Skapande skola-bidraget har fått uppdaterade riktlinjer som förenklar ansökningspocessen.

Hallå där, Josefine Alm

Skapande skola har fått en ny förordning och uppdaterade riktlinjer. Syftet är att fler barn och unga ska ta del av konst och kultur på skoltid. Kulturrådets Skapande skola-handläggare Josefine Alm berättar vad som är nytt.

Vad är nytt i Skapande skola?

Det blir lättare att söka bidraget Skapande skola nästa år. På vilket sätt blir det enklare?

– Ansökan behöver inte vara lika omfattande som tidigare. Planerade projekt kan beskrivas översiktligt och huvudmannen behöver inte längre beskriva strategiska frågor som till exempel på vilket sätt insatserna långsiktig integreras i verksamheten eller hur elever görs delaktiga i projekten. Eftersom huvudmännen enbart gör en översiktlig plan så skapar det förutsättningar att göra en detaljerad planering när fördelningen är klar och huvudmännen vet hur mycket pengar de har att röra sig med. Detta ser vi kommer minska den administrativa bördan för huvudmännen.

Josefine Alm, handläggare på Skapande skola. Foto: Hans Alm.

Treårspincipen är borttagen?

– Ja, den så kallade treårsprincipen är borta, den som skulle säkerställa att eleverna fick ta del av en variation av olika konst- och kulturuttryck. Nu kan huvudmännen själva styra hur länge en skola och kulturaktör samarbetar med varandra utifrån vad som passar den egna verksamheten bäst.

Regeringens förordning som styr Skapande skola har delvis förändrats. Vad är nytt?

– Syftet med Skapande skola har blivit tydligare. Elever ska få möjlighet att uppleva och utveckla förståelse för konst och kultur och få möjlighet att utveckla sitt eget skapande. Villkoren för bidraget har förenklats, det finns exempelvis inte längre något krav på att huvudmännen måste ta fram en handlingsplan för att ta del av bidraget.

Också kravet på delaktighet har försvunnit från förordningen?

– Ja, numer är ju Barnkonventionen lag så vi utgår från att alla följer den och känner till kravet på elevernas delaktighet. Vi räknar med att skolor och huvudmän arbetar kontinuerligt med delaktighet och därför behöver de inte uppge det i ansökan.

Förändras redovisningen på något sätt?

– Eftersom budget och projektinnehåll beskrivs översiktligt i ansökan så är det i redovisningen som vi vill veta hur bidraget använts och hur det har gått med insatserna. Vi kommer göra en mer detaljerad budgetuppföljning jämfört med idag. När huvudmännen ska redovisa enligt de nya riktlinjerna, det vill säga hösten 2024 kommer vi förutom kostnader för arvode, resor och logi för kulturaktörerna vilja veta vad som har varit entré- och biljettkostnader, materialkostnader, lokalhyror och resekostnader för lärare och elever att besöka en kulturverksamhet.

Vad bör man tänka på redan nu när det gäller redovisningen?

– Att be kulturaktörerna eller kulturverksamheterna att specificera sina fakturor. Då blir det lättare när det väl är dags för redovisning!

Laddar...