Till navigation Till innehåll
Deltagare i projektet Center Stage. Fotograf: Neta NorrmoDeltagare i projektet Center Stage. Fotograf: Neta NorrmoDeltagare i projektet Center Stage. Fotograf: Neta Norrmo

Deltagare i projektet Centre Stage. Fotograf: Neta Norrmo

Centre Stage vill förändra på djupet

Centre Stage är ett europeiskt samarbetsprojekt för att främja villkoren för konstnärligt verksamma kvinnor inom scenkonst. Projekt vill vara med och bidra till en förändring på både individuell och strukturell nivå.

Här berättar Jenny Berner, enhetschef för Kultur och Samhälle och Kristina Johansson, projektkoordinator för Centre Stage på Förvaltningen för Kulturutveckling om projektet.

Berätta om projektet

Vi vill med detta projekt vara med och bidra till en förändring på både individuell och strukturell nivå för kvinnliga scenkonstnärer i Europa.

Centre Stage består av tre delar:

Centre Stage Core är en kurs för 24 professionellt verksamma scenkonstnärer som vill ut­veckla sin kommunikation och sitt konstnärliga ledarskap. Deltagarna har blivit antagna i en urvalsprocess och gruppen består av åtta deltagare vardera från Sverige, Irland och Spanien.

Centre Stage Online är en onlinekurs för scenkonstnärer runt om i Europa som vill utveckla sin kommunikation och sitt konstnärliga ledarskap. Kursen är kost­nadsfri, finns på sex olika språk och en kan gå den helt i sin egen takt.

Centre Stage Programming for Diversity handlar om att skapa förändringar på ett strukturellt plan. En reflektionsfilm kring jämställda villkor inom scenkonst kommer att produce­ras och konferenser kring lika villkor inom scenkonstområdet kommer att arrangeras i alla partnerländer.

Våra samarbetspartners i projektet är Theatre Forum (Irland) och Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (Spanien).

 

Hur fick ni idén om att samarbeta i projektet?

Vår kollega Katarina Hultin som är jämställdhetskonsulent har arrangerat kurser tidigare för kvinnliga konstnärer och senast 2018 genomförde hon ett pilotprojekt tillsammans med Theatre Forum från Irland. Då den kursen var lyckad föddes idén om att göra ett EU-projekt.

Vår tredje partner - Agencia Andaluza de Instituciones Culturales - fick reda på projektidén via Creative Europe och hörde av sig till oss och sa att de var intresserade av att vara med.


Hur gick ansökningsprocessen till och vad lärde ni er?

Alla partners och även våra kursledare bidrog till att få ihop ansökan, men vi som projektledare tog ett större ansvar i att få ihop helheten och våra partners bidrog med sina delar. Det var ganska tidskrävande att få in alla uppgifter i ansökningsmallarna, men det gick till slut. När vi hade skickat in allt var vi trötta men också väldigt glada!

En av våra kursledare från England hade skrivit ansökningar till Kreativa Europa förut och hjälpte till med den delen. Så vi hade väldigt tät kontakt de sista dagarna innan deadline. Vi fick mycket hjälp och bra råd från både Kulturrådet och vår EU help desk i Västra Götaland (TILLT) när vi skrev ansökan.

Det var första gången vi sökte så vi blev väldigt glada och stolta över att vi fick beviljat stöd. Vi fick höra att det inte är så vanligt.

Lärdomar från processen är att avsätta tid för ansökningsprocessen, att börja i god tid samt att läsa igenom alla instruktioner och Guidelines dokument från EACEA noggrant.

 

Vad har det gett er av att vara med i samarbetet?

För oss som arbetar i projektet har det gett oss en stor och ny inblick i hur vi talar om och ser på jämställdhet på olika sätt i våra respektive länder. Det har blivit tydligt för oss att vi kommit olika långt inom jämställdhet socialt, kulturellt och juridiskt. Det har också varit givande att blicka ut från vårt regionala perspektiv och gett oss en ökad förståelse för hur kultursektorn i Europa ser ut och fungerar.

Det mest värdefulla har dock varit att vi genom det internationella samarbetet kan nå ut till fler i den önskade målgruppen och på så sätt öka chanserna att verkligen skapa en långsiktig förändring för en mer jämställd scenkonst.

Tre samarbetspartners har större muskler än en och med våra samlade kompetenser och nätverk har vi möjlighet att nå otroligt många kvinnor inom scenkonsten.    

 

Vad är planen framöver för projektet?

Vi har nyligen lanserat webbutbildningen Centre Stage Online så nu jobbar vi mycket kommunikativt för att den ska få stor spridning i hela Europa. Den reflekterande filmen är i sin slutklippning så snart ska vi kunna rulla vidare i lobbyarbetet för att förbättra villkoren inom scenkonsten.

Pandemin har naturligtvis bromsat delar av projektet, främst Centre Stage Core som ju bygger på att de 24 deltagarna ses på fysiska träffar, på plats i de olika partnerländerna. Men nu har vi tillsammans med kursledarna och deltagarna hittat bra digitala alternativ och vi har så smått vågat skissa på en fysisk träff tillsammans i Sevilla i november. 

 

Mer om projektet:

Center Stage

 

Projektets längd: 3 år

Typ av EU-stöd: Cooperation project, smallscale

Övergripande mål:
Att främja villkoren för konstnärligt verksamma kvinnor inom scenkonst samt att bidra till positiv förändring på både individuell och strukturell nivå för kvinnliga scenkonstnärer i Europa.

Medverkande:
Förvaltningen för kulturutveckling, Sverige
Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, Spanien
Theatre Forum, Irland

Projektledare:
Förvaltningen för kulturutveckling, Sverige