Till navigation Till innehåll

Europeiska kulturhuvudstäder

Inom Kreativa Europas delprogram Kultur ingår den särskilda satsningen på europeiska kulturhuvudstäder. Här kan du läsa mer om den.

Syftet är att lyfta fram den kulturella rikedomen, mångfalden och gemenskapen i Europa, och bidra till ömsesidig förståelse mellan invånare i Europa. 

En kulturhuvudstad ska ha ett program som:  

  • bygger på kulturellt samarbete i Europa 
  • engagerar invånarna i staden och dess omgivning  
  • ökar det internationella intresset för området. 

Initiativet startade 1985 och sedan 2011 väljs varje år två städer från två olika medlemsstater till europeiska kulturhuvudstäder. Medlemsstaterna får under perioden 2007-2019 i tur och ordning vara värdar för evenemanget. 

Processen att välja städer startar ungefär sex år innan beslutet ska fattas. Urvalsprocessen involverar en grupp av oberoende experter inom kulturområdet som bedömer ansökningarna, men det är Europeiska rådet som utnämner städer till europeiska kulturhuvudstäder. Städerna väljs inte endast på grundval utifrån vad de gör i nuläget, utan till stor del utifrån vad de planerar att göra i framtiden. 

Mer än 40 städer i Europa har hittills utnämnts till europeiska kulturhuvudstäder. 

Europeiska kulturhuvudstäder 2014-2020 

2020 

2019 

2018 

2017 

2016 

2015 

2014