Till navigation Till innehåll
Bild för - KE_7_RGB.jpgBild för - KE_7_RGB.jpgBild för - KE_7_RGB.jpg

Kreativa Europa 2021–2027

Kreativa Europa är EU:s program för de kulturella och kreativa sektorerna. 2,4 miljarder euro ska fördelas de kommande sju åren till internationella samarbeten, rörlighet och nya former av kulturellt skapande.

Målet för Kreativa Europa är att skydda, utveckla och främja den europeiska kulturella och språkliga mångfalden och det europeiska kulturarvet. Programmet ska även öka de kulturella och kreativa sektorernas konkurrenskraft och ekonomiska potential, särskilt inom den audiovisuella sektorn.

Budgeten för det nya programmet har fördubblats för att svara på behoven och bidra till återhämtningen inom de kulturella och kreativa sektorerna. En tredjedel av budgeten ska betalas ut under 2021 och 2022.

Programmet ska:

  • Stärka europeiskt och internationellt konstnärligt och kulturellt samarbete och stödja skapandet av europeiska konstnärliga verk och cirkulation av konstnärliga verk i Europa, samt att stödja innovation och rörlighet.

  • Stärka de sociala, ekonomiska och internationella dimensionerna för EU:s kulturella och kreativa sektorer.

  • Främja samarbete som stärker innovation, hållbarhet och konkurrenskraft.

  • Främja sektorsövergripande innovativt samarbete liksom ett pluralistiskt, fritt och oberoende medielandskap och mediekunnighet, för att därigenom främja konstnärlig frihet, interkulturell dialog och social inkludering.

  • Främja insatser och projekt som bidrar till att uppnå Europeiska kommissionens huvudprioriteringar som exempelvis den gröna given (European Green Deal), delaktighet och jämställdhet.

Tre programområden

Kreativa Europa är uppdelat i tre programområden; Kultur, MEDIA och ett sektorsövergripande programområde. 33 procent av budgeten ska fördelas inom programområdet Kultur, 58 procent inom programområdet MEDIA och 9 procent inom det sektorsövergripande programområdet. 

Läs mer om innehållet i Kreativa Europas tre programområden:  
 

 

Se översikt över tredje länder/third countries som anslutit sig, eller som är på väg att ansluta sig till programmet Kreativa Europa 2021–2027

 

För frågor om programområde Kultur vänder du dig till oss på Kulturrådet / Kreativa Europa Desk Sverige – Kultur. För frågor om programområde MEDIA kontaktar du Svenska Filminsititutet / Kreativa Europa Desk Sverige – MEDIA och för frågor om det sektorsövergripande programområdet går det bra att kontakta oss båda.

Läs mer om den föregående programperioden Kreativa Europa 2014–2020

Mer om programmet

Kontakt

Ann Traber

  • Handläggare

Ann-Louice Dahlgren

  • Vikarierande verksamhetsansvarig, Kreativa Europa Desk Sverige.