Till navigation Till innehåll
Bild för - KE_7_RGB.jpgBild för - KE_7_RGB.jpgBild för - KE_7_RGB.jpg

Kreativa Europa 2021-2027

Kreativa Europa är EU:s program för de kulturella och kreativa sektorerna. 2021 är starten för en ny programperiod som innehåller olika insatser och stöd som kan sökas till och med 2027. Budgeten för Kreativa Europa 2021–2027 är 2,4 miljarder euro, en förstärkning på cirka 70 procent från föregående programperiod.

Kreativa Europa är uppdelat i tre programområden; Kultur, MEDIA och ett sektorsövergripande programområde33 % av budgeten ska fördelas inom programområdet Kultur. 58% fördelas inom programområdet MEDIA och 9% fördelas inom det sektorsövergripande programområdet. 

En tredjedel av programmets budget ska fördelas inom de första två åren för att möta behoven som effekterna av pandemin har gett upphov till inom de kulturella och kreativa sektorerna. 

Målet för Kreativa Europa är att skydda, utveckla och främja den europeiska kulturella och språkliga mångfalden och det europeiska kulturarvet. Programmet ska även öka de kulturella och kreativa sektorernas konkurrenskraft och ekonomiska potential, särskilt inom den audiovisuella sektorn.

Programmets mål ska eftersträvas på ett sätt som uppmuntrar till inkludering, jämlikhet, mångfald och deltagande.
 

Programmet ska även: 

  • Öka de kulturella förbindelserna mellan länder och spridningen av verk inom och utanför Europa samt stimulera internationell samverkan och rörlighet. 
  • Främja nya former av kulturellt skapande, experimentella metoder och användning av innovativ teknik. 
  • Främja kulturell mångfald och inkludering. 
  • Stärka jämställdheten och uppnå en jämnare könsfördelning inom de kulturella och kreativa sektorerna i Europa. 
  • Främja ett fritt, pluralistiskt och diversifierat medielandskap. 
  • Främja hållbar utveckling och stadsplanering som bidrar till att uppfylla EU:s klimatmål. 
  • Underlätta för den kulturella och kreativa sektorns återhämtning, anpassning och utveckling i relation till pandemin.  
  • Komplettera och länka till andra EU-program såsom Erasmus+, Horisont Europa och Europeiska socialfonden. 


Läs mer om innehållet i Kreativa Europas tre programområden: 
 


Information
 om stöd inom programmet hittar du under rubriken Sök stöd. 

 

Läs mer om Kreativa Europa 2014-2020