Till navigation Till innehåll
""""""

Kreativa Europa 2021–2027

Kreativa Europa är EU:s program för de kulturella och kreativa sektorerna. Programmet har en total budget om 2,4 miljarder euro för programperioden 2021-2027.

Målet för Kreativa Europa är att skydda, utveckla och främja den europeiska kulturella och språkliga mångfalden och det europeiska kulturarvet. Programmet ska även öka de kulturella och kreativa sektorernas konkurrenskraft och ekonomiska potential, särskilt inom den audiovisuella sektorn.

Budgeten för nuvarande programperiod är dubbelt så stor jämfört med budgeten för den föregående programperioden för Kreativa Europa 2014–2020.

Programmet ska

  • Stärka europeiskt och internationellt konstnärligt och kulturellt samarbete och stödja skapandet av europeiska konstnärliga verk och cirkulation av konstnärliga verk i Europa, samt att stödja innovation och rörlighet.
  • Stärka de sociala, ekonomiska och internationella dimensionerna för EU:s kulturella och kreativa sektorer.
  • Främja samarbete som stärker innovation, hållbarhet och konkurrenskraft.
  • Främja sektorsövergripande innovativt samarbete liksom ett pluralistiskt, fritt och oberoende medielandskap och mediekunnighet, för att därigenom främja konstnärlig frihet, interkulturell dialog och social inkludering.
  • Främja insatser och projekt som bidrar till att uppnå Europeiska kommissionens huvudprioriteringar som exempelvis den gröna given (European Green Deal) som prioriterar stöd till insatser och projekt som ökar den miljömässiga hållbarheten, delaktighet och jämställdhet.

Se översikt över tredje länder som anslutit sig till Kreativa Europa 2021–2027

Tre programområden

Kreativa Europa är uppdelat i tre programområden; Kultur, MEDIA och ett sektorsövergripande programområde. 33 procent av budgeten ska fördelas inom programområdet Kultur, 58 procent inom programområdet MEDIA och 9 procent inom det sektorsövergripande programområdet. Läs mer om de olika programområdena genom att klicka dig vidare nedan.

Mer om programmet

Kontakt

Elin Rosenström

Head of Creative Europe Desk Sweden

Ann Traber

Handläggare

Matilda Ekström

Kommunikatör

Laddar...