Till navigation Till innehåll

Lista över tredje länder

Översikt över tredje länder/third countries som anslutit sig, eller som är på väg att ansluta sig till programmet Kreativa Europa 2021–2027.

Detta är ett pågående arbete som uppdateras löpande.

Deltar i programmets alla delar

Montenegro, Nordmakedonien, Serbien

Albanien skrev under avtalet i december 2021; det väntas träda i kraft i februari 2022 med retroaktivt deltagande från januari 2021.

Bosniens avtal är under arbete och förväntas vara klart i februari 2022 med retroaktivt deltagande från januari 2021.

 

Fullt deltagande i kultur-utlysningarna samt den tvärsektoriella delen, delvis deltagande i media-utlysningarna

Georgien, Ukraina – avtalet trädde i kraft i december 2021 med retroaktivt deltagande från januari 2021.

Tunisien skrev under avtalet i februari 2022; det väntas träda i kraft i februari 2022 med retroaktivt deltagande från januari 2021.

 

Deltar i kultur-delen enbart som Kreativa Europa-desk

Kosovo skrev under avtalet i december 2021, det väntas träda i kraft i februari 2022 med retroaktivt deltagande från januari 2021.

Armenien har ansökt om att delta i programmet från och med 2022. Avtalet förbereds.

 

Länder som inlett förhandlingar för att delta i Kreativa Europa

Algeriet, Israel, Marocko, Palestina, Turkiet.

Länder som är i förhandlingsprocess deltar i kultur-utlysningarna och som Kreativa Europa-desk.

Moldavien har inte ansökt om att delta Kreativa Europaprogrammet 2021–2027.  

 

Läs mer

Lista över länder som inte är med i EU men som deltar i Kreativa Europa