Till navigation Till innehåll
Bild för - KE_7_RGB.jpgBild för - KE_7_RGB.jpgBild för - KE_7_RGB.jpg

Programområden i Kreativa Europa

Kultur

Programområdet Kultur riktar sig till aktörer inom de kulturella och kreativa sektorerna (arkitektur, arkiv, bibliotek och museer, konsthantverk, materiellt och immateriellt kulturarv, design, mode, festivaler, musik, litteratur, scenkonst (teater, dans, performance och cirkus), böcker och förlagsverksamhet, radio och bildkonst).  Även universitet, kommuner, regioner och myndigheter kan ansöka om stöd för europeiska samarbetsprojekt. Projekten kan vara konstområdesövergripande.

Nyheter inom programområdet Kultur

  • Stärkt betoning på gränsöverskridande europeiskt skapande, spridning av verk och innovation inom de kulturella och kreativa sektorerna.

  • Enklare tillgång till finansiering från Kreativa Europa genom högre medfinansieringsgrad.

  • Ett skräddarsytt utbytes/mobilitetsprogram för konstnärer och professionellt yrkesverksamma kulturarbetare.

  • Åtgärder som riktas mot specifika behov inom sektorerna för musik, litteratur, arkitektur, kulturarv, design, mode och kulturturism.


Publicerade utlysningar

Här hittar du information om publicerade stöd inom det sektorsövergripande programområdet och programområde Kultur. Vi uppdaterar sidan löpande med information om riktlinjer och aktuella utlysningsdatum.

Till publicerade utlysningar

Till satsningar inom programmet

Stöd för samtliga kultursektorer


S
töd till specifika kultursektorer


Övriga insatser inom programområdet Kultur

 

Sektorsövergripande

Stöden inom det sektorsövergripande programområdet riktar sig till aktörer inom samtliga kulturella och kreativa sektorer och ger stöd till:

  • Samarbete mellan kultursektorn och den audiovisuella sektorn, för att skapa projekt som svarar mot de kulturella och kreativa sektorernas gemensamma utmaningar och möjligheter.

  • Nyhetsmediesektorn, för att främja mediekunnighet och ett pluralistiskt, fritt och oberoende medielandskap.

Stöden inom programområdet kommer att fokusera på

  • Policysamarbete över gränserna för att öka kunskapen om programmet och göra resultaten mer överförbara.

  • Creative Innovation Labs: Laboratorier för kreativ innovation för att främja innovativa metoder för skapande av innehåll, tillgänglighet, distribution och marknadsföring för de kulturella och kreativa sektorerna.

  • Stöd till europeiska partnerskap inom journalistik och nyhetsmedier: Nyhetsmedier för att stödja mediekunnighet, kvalitetsjournalistik, mediefrihet och mångfald inom medieområdet.

 

MEDIA

Svenska Filminstitutet är kontaktkontor för programområdet MEDIA. På deras webbplats hittar du mer information om stöden till film, tv, dataspel och multimedia.