Till navigation Till innehåll

Den 20 februari kl. 12.00-16.00 kan det förekomma vissa störningar på webben och i onlinetjänsten.

100 dagar kvar
 • Öppen för ansökan
 • Första ansökningsdag:
 • Sista ansökningsdag:
 • Lägg till i din kalender
Kreativa Europa

Culture Moves Europe – individer

Kreativa Europa är EU:s program för de kulturella och kreativa sektorerna. Det här stödet syftar till att underlätta resor och utbyte för enskilda kulturskapare och kulturprofessionella. Culture Moves Europe är uppdelat i två stödformer; ett för individer och ett för konstnärliga residens. Den här bidragssidan handlar om stödet för individer. Ansökan kan skickas in löpande under utlysningsperioden och beslut tas efter varje månadsavslut, med undantag för månadsskiftet december/januari.

Två inverterade akrobater bland linor på hög höjd mot mörkblå bakgrund.
Culture Moves Europe är ett mobilitetsstöd som är finansierat av Kreativa Europa och som förvaltas av Goethe-institutet. Culture Moves Europe är ett resultat av pilotprogrammet i-Portunus.

Webbinarier om bidraget

I webbinariet som sändes den 9 november kan du höra mer om utlysningen. Du hittar alla länkar som det refereras till i presentationen här på bidragssidan.

Varje fredag med start kl.11.00 arrangerar Culture Moves Europe en digital informationsträff och frågestund om utlysningen för individer. Registrera dig till fredagens träff

Se Goethe-institutets filmer om Culture Moves Europe

Läs mer om utlysningen i utlysningsdokumentet. Läs dokumentet noggrant, all information som ges om utlysningen på denna sida kommer från dokumentet, Call for individual mobility of artists and cultural professionals

Här hittar du vanliga frågor och svar

Kulturrådet och Svenska Filminstitutet är Sveriges kontaktkontor för Kreativa Europa. Vi ger rådgivning till svenska aktörer som vill ansöka och samverka internationellt. 

Läs mer om Kreativa Europa 

 • Culture Moves Europe kan sökas av privatpersoner som är kulturskapare eller kulturprofessionella. De områden som omfattas är arkitektur, bildkonst, design, kulturarv, litteratur, mode, musik och scenkonst.

  Det går att söka som enskild person eller som grupp (från två upp till fem personer).

  • Sökande måste ha fyllt 18 år.

  • Inget krav på utbildning eller lång erfarenhet, dock premieras uppkommande kulturskapare och kulturprofessionella.

  • Sökande behöver vara kulturskapare eller kulturprofessionell inom området kultur (arkitektur, kulturarv, design, mode, litterär översättning, musik, scenkonst, visuell konst).

  • Sökande behöver vara bosatt i ett land som deltar i Kreativa Europa-programmet. Europeiska kommissionen skriver löpande avtal med andra icke EU-länder som kommer att delta i programmet. Listan över dessa länder uppdateras på programmets webbsida 

  • Programmet premierar en god könsbalans och inkludering av minoriteter och underrepresenterade grupper.

  • Särskilt stöd finns för personer med funktionsvariationer.

  • Programmet strävar efter en geografisk balans och premierar ansökningar från områden där kulturaktörer inte är vana vid internationellt samarbete.

  • Sökande från Ukraina har möjlighet att söka för virtuell mobilitet.


  Det går inte att få mobilitetstödet om du redan har fått det en gång.

 • Culture Moves Europe är uppdelat i två stödformer:

  • Individer

  Programmet ger finansiellt stöd för kulturskapare och kulturprofessionella att åka till annat land som deltar i Kreativa Europa för att kunna möjliggöra ett samarbetsprojekt.

  Är ni flera sökande kan inte en av gruppmedlemmarna vara den internationella partnern som ni reser till.

  • konstnärliga residens

  Organisation eller privatperson som ger bostad åt kulturskapare och/eller kulturprofessionella och som hjälper till att genomföra projektet. Läs mer om stödet till konstnärliga residens

  Mål

  Mobilitetsstödet ska möjliggöra internationalisering av projekt och aktiviteter som eftersträvar något av följande mål:

  • Att utforska: genom att utforska Europas kulturarv få information och kreativ inspiration.

  • Att skapa: att samskapa eller utveckla konst med kulturskapare och/eller kulturprofessionella från andra länder som deltar i Kreativa Europa.

  • Att lära: att delta i icke-formellt lärande.

  • Lära känna: att utveckla eller fördjupa internationella professionella relationer.

  Notera att mobilitetstödet inte enbart kan användas för att presentera sitt verk (vernissage, utställning, konsert, framträdande).

  Mobilitetsstöd ger bara till en destination.

  Resan och projektets längd

  För enskilda personer ska resan och projektets genomförande ta från 7 upp till 60 dagar.

  För grupper ska resan och projektets genomförande ta från 7 upp till 21 dagar.

  Resan och projektet måste ske inom ett år från signering av kontrakt.

  Perioden får inte delas upp. Stöd ges inte till redan genomförda projekt.

  Budget

  Mobilitetstöd kan ges för resekostnader, dagliga kostnader (boende, mat) och extrakostnader (baseras på individuella behov).

  Ersättning för resor:

  kortare än 5 000 km: 350 euro. Krav: flyg är inte tillåtet vid distanser under 600 km, förutom vid särskilda skäl.

  5000 km och uppåt: 700 euro. Vid resor utan flyg ges en grön uppgradering med ytterligare 350 euro.

  Vid resor på 600 km och uppåt som sker utan flyg ges en grön uppgradering med ytterligare 350 euro.

  Biljetter och bevis på valt färdmedel kommer att efterfrågas.

  Ersättning för dagliga kostnader: 75 euro per dag/person.

  Extrakostnader: personer med funktionsvariationer kan få upp till 100 procent extra i budget. Resor av aktörer boende i de yttersta regionerna får 150 euro extra.

  Här kan du läsa om vilka regioner som menas

  Visum ger 80 euro, familjestöd på 100 euro ges till sökande med barn under 10 år.

 • Ansökan kan skickas in löpande från den 2 oktober 2023 fram till den 31 maj kl. 23:59, 2024.

  Ansökningarna som kommer in bedöms efter varje månadsavslut 
  Skickar du in din ansökan i början av en månad kommer bedömning att ske först vid månadsskiftet, med undantag för månadsskiftet december/januari då ingen bedömning görs. Rekommendationen är att ansöka cirka fyra månader innan resan planeras ske. 

  Endast en ansökan per projekt/person/grupp går att skicka in under utlysningsperioden. 

 • Ansökan görs digitalt via Goethe-institutets portal

  Vid gruppansökan skickas ansökan in av vald projektledare.

  Ansökan ska skickas in på engelska.

  Ofullständiga ansökningar kommer inte att godkännas. Vid tekniska probelm kontakta Goethe-institutet via mejl

 • Ansökan bedöms utifrån hur väl ansökan uppfyller de bedömningskriterier som finns:

  Projektets relevans (4/20 poäng)

  Resans relevans (5/20 poäng)

  Förberedande planering (5/20 poäng)

  Långsiktiga effekter (4/20 poäng)

  Hållbarhet (2/20 poäng)

  Som mest går det att få 100 poäng.

 • Efter resan och projektet genomförande behöver en aktivitetsrapport fyllas i, tillsammans med bevis i form av rese- och boendekvitton, bilder, dokument och inlägg på sociala medier.

  Det är viktigt att rapporten skickas in inom 30 dagar efter att resan avslutats.

Kontakt Kreativa Europa – Kultur

Elin Rosenström

Head of Creative Europe Desk Sweden

Ann Traber

Handläggare

Matilda Ekström

Kommunikatör

Laddar...

+ + +