Till navigation Till innehåll

Här kan du se vilka bidrag som fortfarande är öppna 2022 och kommande ansökningsperioder för våren 2023. Ansökningsperioderna för hösten 2023 publiceras i början av året.

177 dagar kvar
 • Öppen för ansökan
 • Första ansökningsdag:
 • Sista ansökningsdag:
 • Lägg till i din kalender
Kreativa Europa

Culture Moves Europe

Kreativa Europa är EU:s program för de kulturella och kreativa sektorerna. Detta stöd syftar till att underlätta resor och utbyte för enskilda kulturskapare och kulturprofessionella. Culture Moves Europe är uppdelat i två stödformer; ett för individer och ett för konstnärliga residens.


Culture Moves Europe är ett nytt mobilitetsstöd som öppnade den 10 oktober 2022. Programmet är finansierat av Kreativa Europa och förvaltas av Goethe-institutet. Culture Moves Europe är ett resultat av pilotprogrammet i-Portunus.

Läs mer om utlysningen i utlysningsdokumentet, Call for individual mobility of artists and cultural professionals

Läs dokumentet noggrant, all information som ges om utlysningen på denna sida kommer från dokumentet.

 • Culture Moves Europe kan sökas av privatpersoner som är kulturskapare eller kulturprofessionella.  

  Det går att söka som enskild person eller som grupp (från två upp till fem personer).

  • Sökande måste ha fyllt 18 år.

  • Inget krav på utbildning eller lång erfarenhet, dock premieras uppkommande kulturskapare och kulturprofessionella.

  • Sökande behöver vara kulturskapare eller kulturprofessionell inom området kultur (arkitektur, kulturarv, design, mode, litterär översättning, musik, scenkonst, visuell konst).

  • Sökande behöver vara bosatt i ett land som deltar i Kreativa Europa-programmet. Europeiska kommissionen skriver löpande avtal med andra icke EU-länder som kommer att delta i programmet. Listan över dessa länder uppdateras på programmets webbsida. 

  • Programmet premierar en god könsbalans och inkludering av minoriteter och underrepresenterade grupper.

  • Särskilt stöd finns för personer med funktionsvariationer.

  • Programmet strävar efter en geografisk balans och premierar ansökningar från områden där kulturaktörer inte är vana vid internationellt samarbete.

  • Sökande från Ukraina har möjlighet att söka för virtuell mobilitet.


  Det går inte att få mobilitetstödet om du redan har fått det en gång.

 • Culture Moves Europe är uppdelat i två stödformer:

  • Individer

  Programmet ger finansiellt stöd för kulturskapare och kulturprofessionella att åka till annat land som deltar i Kreativa Europa för att kunna möjliggöra ett samarbetsprojekt.


  Är ni flera sökande kan inte en av gruppmedlemmarna vara den internationella partnern som ni reser till.

  • konstnärliga residens

  Organisation eller privatperson som ger bostad åt kulturskapare och/eller kulturprofessionella och hjälper till att genomföra projektet.

   

  Mål


  Mobilitetsstödet ska möjliggöra internationalisering av projekt och aktiviteter som eftersträvar något av följande mål:

  • Att utforska: genom att utforska Europas kulturarv få information och kreativ inspiration.

  • Att skapa: att samskapa eller utveckla konst med kulturskapare och/eller kulturprofessionella från andra länder som deltar i Kreativa Europa.

  • Att lära: att delta i icke-formellt lärande.

  • Lära känna: att utveckla eller fördjupa internationella professionella relationer.


  Notera att mobilitetstödet inte enbart kan användas för att presentera sitt verk (vernissage, utställning, konsert, framträdande).


  Mobilitetsstöd ger bara till en destination (exceptionella undantag kan göras, se punkt 6 i utlysningsdokumentet).

   

  Resan och projektets längd


  För enskilda personer ska resan och projektets genomförande ta från 7 upp till 60 dagar.


  För grupper ska resan och projektets genomförande ta från 7 upp till 21 dagar.


  Resan och projektet måste ske inom ett år från signering av kontrakt.


  Perioden får inte delas upp. Stöd ges inte till redan genomförda projekt.

   

  Budget


  Mobilitetstöd kan ges för resekostnader, dagliga kostnader (boende, mat) och extrakostnader (baseras på individuella behov).


  Ersättning för resor:


  mindre än 600 km: 350 euro. Krav: flyg är inte tillåtet, förutom vid särskilda skäl.


  601–5000 km: 350 euro. Vid resor utan flyg ges en grön uppgradering med ytterligare 350 euro.


  Biljetter och bevis på valt färdmedel kommer att efterfrågas.


  Ersättning för dagliga kostnader: 75 euro per dag/person.


  Extrakostnader: personer med funktionsvariationer kan få upp till 100 procent extra i budget. Resor av aktörer boende i de yttersta regionerna får 150 euro extra. Här kan du läsa om vilka regioner som menas. Visum ger 80 euro, familjestöd på 100 euro ges till sökande med barn under 10 år.

 • Ansökan kan skickas in löpande fram till den 31 maj kl. 23:59, 2023. Ansökningarna som kommer in bedöms efter varje månadsslut, med undantag för december då ingen bedömning görs.

  Endast en ansökan per projekt/person/grupp.


  Nästa ansökningsperiod beräknas att öppna hösten 2023.

 • Ansökan görs digitalt via Goethe-institutets portal.

  Vid gruppansökan skickas ansökan in av vald projektledare.


  Ansökan ska skickas in på engelska.


  Ofullständiga ansökningar kommer inte att godkännas. Vid tekniska problem tas de via mejl med Goethe-institutet.

 • Ansökan bedöms utifrån hur väl ansökan uppfyller de bedömningskriterier som finns:


  Projektets relevans (5/20 poäng)


  Resans relevans (5/20 poäng)


  Förberedande planering (5/20 poäng)


  Långsiktiga effekter (3/20 poäng)


  Hållbarhet (2/20 poäng)


  Som mest går det att få 100 poäng.

 • Efter resan och projektet genomförande behöver en aktivitetsrapport fyllas i, tillsammans med bevis i form av rese- och boendekvitton, bilder, dokument och inlägg på sociala medier.

  Det är viktigt att rapporten skickas in inom två veckor efter att resan avslutats.

+ + +