Till navigation Till innehåll
22 dagar kvar
 • Öppen för ansökan
 • Första ansökningsdag:
 • Sista ansökningsdag:
 • Lägg till i din kalender
Internationellt

Culture Moves Europe – residens

Kreativa Europa är EU:s program för de kulturella och kreativa sektorerna. Det här stödet syftar till att underlätta resor och utbyte för enskilda kulturskapare och kulturprofessionella. Culture Moves Europe är uppdelat i två stödformer; ett för individer och ett för konstnärliga residens. Den här bidragssidan handlar om stödet till residens.

Blåtonad öppning mot himlen i cirkelformad byggnad med många fönster.
Culture Moves Europe är finansierat av Kreativa Europa och förvaltas av Goethe-institutet. Culture Moves Europe är ett resultat av pilotprogrammet i-Portunus.

I webbinariet som sändes den 9 november 2023 kan du höra mer om utlysningen. Du hittar alla länkar som det refereras till i presentationen här på bidragssidan. 

Se Goethe-institutets filmer om Culture Moves Europe

Läs mer om utlysningen på Europeiska kommissionens webbplats, Call for Residency Hosts

Här hittar du vanliga frågor och svar

Kulturrådet och Svenska Filminstitutet är Sveriges kontaktkontor för Kreativa Europa. Vi ger rådgivning till svenska aktörer som vill ansöka och samverka internationellt.

Läs mer om Kreativa Europa

 • Sökande behöver vara bosatt i ett land som deltar i Kreativa Europa-programmet. Europeiska kommissionen skriver löpande avtal med andra icke EU-länder som kommer att delta i programmet. Listan över dessa länder uppdateras på Europeiska kommissionens webbsida

  Den sökande behöver ha ett registrerat organisationsnummer. Det är inte möjligt att ansöka som enskild person med endast personnummer. Enskild firma med F-skattesedel går däremot bra.

  Med konstnärliga residens menas organisation eller person med enskild firma som ger bostad åt internationella kulturskapare och/eller kulturprofessionella som är där för att genomföra ett projekt.

  Residenset kan vara nystartad eller väletablerad men ska ha kapaciteten att husera kulturskapare och kulturprofessionella för utveckling av ett residens-projekt.

  Stödet vill vara tillgängligt för residens med liten erfarenhet av internationellt samarbete och till värdar som är verksamma på landsbygden.

  Residenset ska rikta sig minst ett av följande områden: arkitektur, bildkonst, design, kulturarv, litteratur, mode, musik och/eller scenkonst.

 • Residenset kan husera en till fem internationella kulturskapare och kulturprofessionella samtidigt för att delta i samma projekt. Residenset kan vara mellan 22 till 300 dagar, gästerna ska vara där under samma datum och antal dagar. 

  Residenset kan starta den 15 augusti 2024 som tidigast och först efter att kontraktet signerats. Residenset ska vara genomfört och rapporterat senast den 31 maj 2025.

  Residenset kan ansöka om bidrag för ett residensprojekt som inkluderar mål, förväntat resultat och längd.

  Residensprojektet ska inkludera en eller två av följande mål:

  • To explore – genomföra forskning, undersökningar och arbeta utifrån ett tema eller nytt koncept.

  • To create – engagera sig i en kollektiv process med målet att producera ett nytt verk.

  • To learn – förbättra deltagarnas kompetens genom icke-formellt lärande eller samarbete med en specialist. Läs om vad som menas med icke-formellt lärande

  • To connect – utveckla ett närverk med målet att stärka deltagarnas professionella utveckling.

  • To transform – möjliggöra samhällelig förändring i linje med värderingar och principer för New European Bauhaus. Läs mer om New European Bauhaus

  Budget

  35 euro per dag ges till residenset för varje deltagande kulturskapare/kulturprofessionell.

  Mobilitetstöd på 25 euro per dag per deltagare kan sökas där residenset ansvarar för att dela ut summorna. Mobilitetstöd kan ges för resekostnader, dagliga kostnader (boende, mat) och extrakostnader (baseras på individuella behov).

  Ersättning för resor:

  Upp till 600 km: 350 euro. Krav: flyg är inte tillåtet vid distanser under 600 km, förutom vid särskilda skäl.

  Upp till 5000 km: 350 euro.

  5001 km och uppåt: 700 euro. 

  Biljetter och bevis på valt färdmedel kommer att efterfrågas.
  Se distanskalkylator för att beräkna resan

  Extra ersättning:

  Vid resor utan flyg som är längre än 600 km/en väg ges en grön uppgradering med 350 euro.

  Personer med funktionsvariationer ges 75 euro extra/dag.

  Resor av aktörer boende i de yttersta regionerna får 150 euro extra. Läs om vilka regioner som menas

  Visum ger 80 euro.

  Familjestöd på 100 euro ges till sökande med barn under 10 år.

 • Ansökan ska skickas in senast den 15 maj kl. 12:00, 2024. 

  Ansökningsprocessen är uppdelad i två faser. De som går igenom fas ett kommer i fas två bland annat behöva bekräfta de kulturskapare/kulturprofessionella som kommer att delta i residensprojektet. Det är i fas två som slutkalkylen för bidraget görs och som kontraktet signeras.

 • Ansökan görs digitalt via Goethe-institutets portal

  Mer om Cuture Moves Europe och utlysningen finns att läsa på Europeiska kommissionens webbplats

  Ansökan ska skickas in på engelska.

  Ofullständiga ansökningar kommer inte att godkännas. Vid tekniska problem kontakta Goethe-institutet

 • Ansökan bedöms utifrån hur väl ansökan uppfyller de bedömningskriterier som finns:

  Förberedelser och implementering

  Premisser och service (5/20 poäng)

  Val av kulturskapare och kulturprofessionella (2/20 poäng)

  Samarbetsmiljö (3/20 poäng)

  Residensprojektet

  Residens-projektets relevans (6/20 poäng)

  Resultat och inverkan (2/20 poäng)

  Hållbarhet (2/20 poäng)

  Programmet strävar efter en balans gällande kön, geografi, nyetablerade och väetablerade kulturaktörer samt sektorsområden.

 • Efter resan och projektet genomförande behöver en aktivitetsrapport fyllas i, tillsammans med bevis i form av rese- och boendekvitton, bilder, dokument och inlägg på sociala medier.

  Det är viktigt att rapporten skickas in inom 30 dagar efter att resan avslutats.

Kontakt Kreativa Europa – Kultur

Elin Rosenström

Head of Creative Europe Desk Sweden

Ann Traber

Handläggare

Matilda Ekström

Kommunikatör

Laddar...

+ + +