Till navigation Till innehåll

Här kan du se alla ansökningsperioder för 2023! 

76 dagar kvar
 • Öppen för ansökan
 • Första ansökningsdag:
 • Sista ansökningsdag:
 • Lägg till i din kalender
Internationellt

Culture Moves Europe – residens

Kreativa Europa är EU:s program för de kulturella och kreativa sektorerna. Det här stödet syftar till att underlätta resor och utbyte för enskilda kulturskapare och kulturprofessionella. Culture Moves Europe är uppdelat i två stödformer; ett för individer och ett för konstnärliga residens. Den här bidragssidan handlar om stödet till residens.


Culture Moves Europe är ett nytt mobilitetsstöd som öppnade den 10 oktober 2022. Programmet är finansierat av Kreativa Europa och förvaltas av Goethe-institutet. Culture Moves Europe är ett resultat av pilotprogrammet i-Portunus.

Läs mer om utlysningen i utlysningsdokumentet, Call for Residency Hosts

Läs dokumentet noggrant, all information som ges om utlysningen på denna sida kommer från dokumentet.

Här hittar du vanliga frågor och svar

 • Sökande behöver vara bosatt i ett land som deltar i Kreativa Europa-programmet. Europeiska kommissionen skriver löpande avtal med andra icke EU-länder som kommer att delta i programmet. Listan över dessa länder uppdateras på programmets webbsida


  Den sökande behöver ha ett registrerat organisationsnummer. Det är inte möjligt att ansöka som enskild person med endast personnummer. Enskild firma med F-skattesedel går däremot bra.


  Med konstnärliga residens menas organisation eller person med enskild firma som ger bostad åt internationella kulturskapare och/eller kulturprofessionella som är där för att genomföra ett projekt.


  Residenset kan vara nystartad eller väletablerad men ska ha kapaciteten att husera kulturskapare och kulturprofessionella för utveckling av ett residens-projekt.


  Stödet vill vara tillgängligt för residens med liten erfarenhet av internationellt samarbete och till värdar som är verksamma på landsbygden.


  Residenset ska rikta sig till en eller flera av följande sektorer:

  • arkitektur
  • kulturarv
  • design och mode
  • litterära översättningar
  • musik
  • scenkonst
  • visuell konst
 • Residenset kan husera en till fem internationella kulturskapare och kulturprofessionella samtidigt för att delta i samma projekt. Residenset kan vara mellan 22 till 300 dagar, gästerna ska vara där under samma datum och antal dagar.


  Residenset kan ansöka om bidrag för ett residensprojekt som inkluderar mål, förväntat resultat och längd.


  Residensprojektet ska inkludera en eller två av följande mål:

  • To explore – genomföra forskning, undersökningar och arbeta utifrån ett tema eller nytt koncept.
  • To create – engagera sig i en kollektiv process med målet att producera ett nytt verk.
  • To learn – förbättra deltagarnas kompetens genom icke-formellt lärande eller samarbete med en specialist. Läs om vad som menas med icke-formellt lärande
  • To connect – utveckla ett närverk med målet att stärka deltagarnas professionella utveckling.
  • To transform – möjliggöra samhällelig förändring i linje med värderingar och principer för New European Bauhaus.


  Budget


  35 euro per dag ges per deltagande kulturskapare/kulturprofessionell.


  Mobilitetstöd för deltagare kan sökas där residenset ansvarar för att dela ut summorna. Mobilitetstöd kan ges för resekostnader, dagliga kostnader (boende, mat) och extrakostnader (baseras på individuella behov).


  Ersättning för resor:


  kortare än 600 km: 350 euro. Krav: flyg är inte tillåtet, förutom vid särskilda skäl.


  601–5000 km: 350 euro.

  5001 km och uppåt: 700 euro. 


  Biljetter och bevis på valt färdmedel kommer att efterfrågas.


  Ersättning för dagliga kostnader: 25 euro per dag/person.

   

  Extrakostnader: Vid resor utan flyg som är längre än 600 km/en väg ges en grön uppgradering med 350 euro. Personer med funktionsvariationer ges 75 euro extra/dag. Resor av aktörer boende i de yttersta regionerna får 150 euro extra. Här kan du läsa om vilka regioner som menas. Visum ger 80 euro, familjestöd på 100 euro ges till sökande med barn under 10 år.

 • Ansökan ska skickas in senast den 15 juni kl. 23:59, 2023. Besked beräknas ges 31 juli.

  Ansökningsprocessen är uppdelad i två faser. De som går igenom fas ett kommer under fas två att behöva bekräfta de kulturskapare/kulturprofessionella som kommer att delta i residensprojektet. Det är i fas två som slutkalkylen för bidraget görs och som kontraktet signeras.

  Projektet ska påbörjas och avslutas inom ett år efter kontraktsskrivning.

 • Ansökan görs digitalt via Goethe-institutets portal.


  Läs mer om utlysningen i utlysningsdokumentet, Call for Residency Hosts.


  Ansökan ska skickas in på engelska.


  Se en kopia av ansökningsblanketten


  Ofullständiga ansökningar kommer inte att godkännas. Vid tekniska problem tas de via mejl med Goethe-institutet.

 • Ansökan bedöms utifrån hur väl ansökan uppfyller de bedömningskriterier som finns:

   

  Residens – förberedelser och implementering


  Premisser och service (5/20 poäng)


  Val av kulturskapare och kulturprofessionella (2/20 poäng)


  Samarbetsmiljö (3/20 poäng)

   

  Residensprojektet


  Residens-projektets relevans (6/20 poäng)


  Resultat och inverkan (2/20 poäng)


  Hållbarhet (2/20 poäng)


  Som mest går det att få 100 poäng.

   

  Programmet strävar efter en könsbalans och geografisk balans av de beviljade ansökningarna.

 • Efter resan och projektet genomförande behöver en aktivitetsrapport fyllas i, tillsammans med bevis i form av rese- och boendekvitton, bilder, dokument och inlägg på sociala medier.

  Det är viktigt att rapporten skickas in inom två veckor efter att resan avslutats.

+ + +