Till navigation Till innehåll

Mies van der Rohe Award

EU:s pris för samtida arkitektur - Mies van der Rohe Award - delas ut vartannat år för en byggnad som representerar europeisk arkitektur av hög kvalitet som har uppförts under de senaste två åren. Fundació Mies van der Rohe i Barcelona ansvarar för utdelningen av priset.

Priset har delats ut sedan år 2001. Det finns två olika typer av pris:  

  • The European Union Prize for Contemporary Architecture – The Mies van der Rohe Award 
    Prissumman är 60 000 euro  
  • The Special Mention for Emerging Architect. Prissumman är 20 000 euro  

Prisvinnarna och arkitekterna på juryns shortlist presenteras i en publikation och i en vandringsutställning. 

Priset administreras av EU-kommissionen tillsammans med stiftelsen Mies van der Rohe Foundation. Stiftelsen ansvarar för urvalet och själva prisceremonin. Nomineringar lämnas till juryn av en oberoende expertgrupp som består av medlemmar i Architects’ Council of Europe (ACE) och en rådgivande kommitté. Statens centrum för arkitektur och design i Stockholm är en av 17 medlemmar i prisets rådgivande kommitté. 

Kontakta oss

Annika Strömberg

  • Vikarierande verksamhetsansvarig, Kreativa Europa Desk Sverige.

Ann Traber

  • Projektledare