Till navigation Till innehåll

European Union Prize for Literature (EUPL)

EU:s pris för samtida litteratur - European Union Prize for Literature (EUPL) - delas varje år ut till ett tiotal europeiska samtida författare som ett sätt att stödja och uppmärksamma europeiska författare. Syftet är att visa den europeiska samtidslitteraturens mångfald, främja spridning av europeiska litterära verk inom Europa och stimulera till ett ökat intresse för litteratur från andra europeiska länder.

Priset ska främja utgivning, översättning, försäljning och läsning av böcker från andra europeiska länder samt transnationell cirkulation av litteratur inom och utanför Europa. Det ska även bidra till att de prisvinnande författarna uppmärksammas utanför sitt hemland och att nya läsare runt om i Europa får möjlighet att upptäcka deras författarskap. 

Författare som kan komma ifråga för priset ska:  

  • ha publicerat mellan två och fem skönlitterära verk under de senaste fem åren 
  • vara bosatt i något av de tolv årligen utvalda länderna 

Den utnämnda boken ska ha publicerats inom fem år innan priset tilldelas. Prissumman är 5 000 euro och pristagarna deltar i olika evenemang på exempelvis de större bokmässorna och på litteraturfestivaler i Europa.  

Översättning av verk som är skrivna av de författare som får priset främjas även genom att dessa titlar prioriteras inom ramen för översättningsstödet inom Kreativa Europa. 

De svenska författare som har tilldelats priset är Maxim Grigoriev för romanen Europa, Sara Stridsberg för romanen Beckomberga − Ode till min familj, Sara Mannheimer för romanen Handlingen och Helena Henschen  för romanen I skuggan av ett brott. 

Priset organiseras av ett konsortium bestående av Europeiska förläggarföreningen (The Federation of European Publishers), Europeiska bokhandlarföreningen (The European and International Booksellers Federation) och Europeiska författarkongressen (The European Writers Council). Enligt en treårscykel är det varje år drygt tio europeiska länder som utses som mottagare av priset. Dessa länder utser sedan var sin pristagare genom ett nationellt juryförfarande.