Till navigation Till innehåll

Kompetensförsörjning

Här får du en överblick av olika typer av utbildningar som kan vara relevanta för arbete i kulturskolan.

En bredd av utbildningsmöjligheter svarar mot de varierande kompetensutvecklingsbehov som finns inom kulturskolan. Vi fokuserar här på utbildningar med koppling till det offentliga utbildningsväsendet. Ta del av olika utbildningsmöjligheter nedan. Vi har också kartlagt kompetensbehoven i kulturskolan på kort och lång sikt i rapporten Kulturskola i rörelse.

Ta del av kartläggningen Kulturskola i rörelse

+ + +