Till navigation Till innehåll

Kulturskoleklivet: flexibla utbildningar för dig mitt i livet

För att möta bristen på utbildade pedagoger i kulturskolan sjösatte regeringen 2019 Kulturskoleklivet, en långsiktig satsning på att få fler pedagoger till landets kulturskolor.

Satsningen hade flera delar och innebar bland annat att utbildningsvägarna för arbete i kulturskolan skulle stärkas. Sex lärosäten fick särskilda anslag för att arrangera utbildningar för de som vill utbilda sig för att arbeta i kulturskolan, men även för kompetensutveckling av befintlig personal:

• Lunds universitet
• Göteborgs universitet
• Umeå universitet
• Stockholms Musikpedagogiska Institut (SMI)
• Stockholms universitet
• Stockholms konstnärliga högskola

Du kan läsa mer om Kulturskoleklivet på www.studera.nu/kulturskola.

Slutredovisning

Uppdraget slutfördes och redovisades i slutet av 2020.

Ta del av slutredovisningen av Kulturskoleklivet

Laddar...

+ + +