Till navigation Till innehåll
Verksamhetsutveckling

LärKultur - professionsutveckling och kollegialt lärande

Studiematerialet Kollegialt lärande – för kulturskollärares reflektion och professionsutveckling är sammanställt av forskaren och handledaren Cecilia Frostenson Lööv.

LärKultur – kollegialt lärande i kulturskolan

Det är uppbyggt på en serie samtal med olika teman med inriktningen att öka lärares förståelse för sin egen undervisning.  I det kollegiala lärandet undersöker och reflekterar lärare tillsammans över det man faktiskt gör i undervisningen – och får idéer om hur det kan göras på ett annat sätt.

Läs mer och beställ studiematerialet här

Cecilia Frostenson har bland annat tillsammans med kulturskolan i Kalix och kulturskolan Stockholm genomfört längre projekt kring kollegialt lärande med en inriktning mot aktionslärande under läsåret 2017/19. Ett liknande projekt i Uddevalla avslutades i juni 2020. Med inspiration från learning study, lesson study och aktionsforskning prövar lärarna här nya sätt att undervisa utifrån ett behov att komma tillrätta med ett upplevt dilemma. Detta kan gälla allt mellan konstnärlig gestaltning, elevers motivation, gruppdynamik och utveckling av elevers lärandestrategier. Projekten avslutas med att lärarna dokumenterar sin egen lärandeprocess. 

Kollegialt lärande Kulturskolan i Uddevalla lå 2019/20

Kollegialt lärande Kulturskolan i Kalix lå 2017/18

Kollegialt lärande i Kulturskolan Stockholm lå 2017/18

Erfarenheterna gäller bland annat gruppundervisning i musik, inlärning av vissa dansmoment och olika sorters instrumental musikundervisning. Några av exemplen innehåller bra information om förståelsen av pedagogiska utmaningar kopplat till kulturskolans strukturella förutsättningar med heterogena grupper, kort lektionstid och en ambitiös målbild. Dokumentationen speglar lärarnas reflektioner från beskrivning av utmaningen, vilka lösningsstrategier de testat och vad de tar med sig vidare i planeringen av sin undervisning.

Kontakt

Cecilia Frostenson Lööv

+ + +