Till navigation Till innehåll

Verksamhetsutveckling

Flera kulturskolor har behov av att utveckla den egna verksamheten så att kulturskolan fortsätter att erbjuda barn och unga möjlighet att lära och utöva eget skapande. Insatser och verktyg efterfrågas på flera områden, bland annat önskar många kulturskolor tips och råd om hur de kan gå till väga för att lära känna sin målgrupp och ta reda på vilka kurser och aktiviteter just deras målgrupp är intresserad av.

Många rektorer och pedagoger inom kulturskolan ber också om förslag på hur de kan följa upp eller utvärdera verksamheten och vill lära mer om utvecklingsmodeller som redan används i skolan. Några av dessa metoder är professionsutveckling genom kollegialt lärande samt olika former av systematiskt kvalitetsarbete. Många av verktygen för strukturerat utvecklingsarbete fungerar även i kulturskolan. På denna sida presenteras flera av metoderna som har utveckling och uppföljning som gemensam nämnare.  

Metoderna presenteras under rubrikerna:

Verksamhetsutveckling, ledning och styrning 

Målgrupps- och behovsanalyser 

Professionsutveckling/kollegialt lärande (hur utveckla undervisningen i kulturskolan)  

Våga Visa kulturskola - uppföljning, utvärdering

En uppmaning: Om ni använder någon av metoderna på webben; låt andra få del av era erfarenheter. Kulturskolecentrum tar tacksamt emot synpunkter på hur verktygen ni hittar på dessa sidor fungerar i praktiken. Har ni använt en metod inom er verksamhet, berätta hur ni gick till väga, vad det gav, vilka utmaningar ni mötte och vilken nytta ni hade av våra tips och råd. Det ger andra kulturskolor ökad inblick i metoderna och möjlighet att starta sitt eget utvecklingsarbete väl förberedda.  

+ + +