Till navigation Till innehåll
Verksamhetsutveckling

Målgrupps och behovsanalyser - projektet FRÖN

Slutrapporten från projektet FRÖN kan ge tips och råd om tillvägagångssätt när barn och ungas önskemål om fritidsaktiviteter ska samlas in.

Rapporten från projektet FRÖN innehåller en manual för att genomföra en målgruppsanalys inom kulturskolan, i syfte att lära känna barn och ungas önskemål för en konstnärlig och kvalitativ verksamhet på fritiden.  I slutrapporten presenteras projektgenomförandet, med tips om vilka funktioner som deltagarna i projektgruppen bör representera, teman för workshops och även åldersanpassade intervjufrågor till barn och unga.   

Bakgrunden för projektet är det uppdrag som gavs Kulturskolan Stockholm 2015 med fokus att nå barn och unga i ytterstadsområden, bredda kulturskolans utbud och generellt locka flera deltagare till verksamheten. Arbetet skulle ske i nära samarbete med målgruppen och den av politiken beställda aktivitetsplanen för verksamheten skulle utvecklas i samråd med barn och unga.  

Metoden består av att systematisk undersöka barn och ungas uppfattningar önskemål om och definition av lockande fritidsverksamhet, genom frågorna nedan:  

 • Vad är kultur för barn och unga?  
 • Vad skulle barn och unga vilja bli bra på? 
 • Vad skulle de vilja lära sig? 
 • Vad tycker barn och unga är roligt att göra på fritiden? 
 • Vad tycker de att det finns för kvalitet i andra fritidsaktiviteter?  
 • Hur vill man hålla på med kulturaktiviteter?  
 • När vill man ha aktiviteter? 
 • Vilka förebilder har barn och unga? 
 • Hur viktigt är den fysiska platsen? 
 • Hur stor roll spelar ekonomin för deltagande? 
 • På vilken sätt kan Kulturskolan Stockholms e-tjänst vara ett hinder? 
 • Var rör sig barn och ungdomar (och på vilket sätt kan de tänka sig resa till sina fritidsaktiviteter)?  

FRÖN:s relevans

Slutrapporten från projektet FRÖN kan läggas till grund när andra kommunala verksamheter för barn och unga ska göra behovs- och målgruppsanalyser. Metodbeskrivning och exempelfrågor kan inspirera andra att göra liknande undersökningar i sina kommuner eller kommundelar.  

Läs rapporten här

+ + +