Till navigation Till innehåll
Bild för - cirkus_2.jpgBild för - cirkus_2.jpgBild för - cirkus_2.jpg

Breddat utbud

Nya arbetssätt tack vare cirkusorkester

Kulturskolan i Eslöv startade en cirkusorkester och utvecklade sina arbetssätt och samarbetet med skolorna. Förberedande möten och diskussioner med lärarna på skolorna gjorde att klasserna stärktes.

Anjas bästa tips

  • Som pedagog måste du vara flexibel och påhittig. Hitta lösningar på problem och ändra i planeringen
  • Fånga upp elevernas glädje och intresse och bygg utifrån det. Barnen är ju med och skapar föreställningen
  • Skapa en trygg miljö, där man vågar prova saker och utvecklas! Det krävs mod att prova och lära sig nya grejer
  • Ha ett gott samarbete och utbyte med lärarna. Det är viktigt att de deltar i projektet

Anledningen till att cirkusorkestern drog igång våren 2017 i Eslöv var att man ville ge skolorna möjlighet att stärka samarbetet i skolklasserna och samtidigt nå ut till fler barn i kommunen. Under åren har man förfinat sitt arbetssätt och nu kommer man till skolorna med ett färdigt koncept och material. Man är noga med att förbereda mötet med den utvalda skolan och diskuterar vad som krävs av skolan och lärarna och hur upplägget kan se ut.

-Det är inte alltid lätt, det är ju ganska mycket tid som faller bort för lärarna, säger Anja Nilsson, cirkuspedagog i Eslöv.

Hon berättar att kulturskolan väljer ut en skola i årskurs 4-6 där en klass får besök av kulturskolan under en termin. Man kör 1,5-2 timmar en dag i veckan under terminen.

-Vi avsätter tid för förberedande möten med lärarna där vi diskuterar vad som kommer hända. Vi vill att lärarna är med under lektionerna. Vi vill också att till exempel i de fall där elever har en personlig assistent, att assistenten också är med. Klassen stärks bäst om lärarna Då ser eleverna att läraren också lär sig grejer, säger Anja.

Barnen får välja mellan cirkus, olika blås- och stråkinstrument. Eleverna får pröva de olika instrumenten och cirkusteknikerna.

-Det bygger ju mycket på glädje och det är viktigt att man får pröva för att själv kunna bestämma vad man vill lära sig mer av och göra under föreställningen, säger Anja och berättar att poängen är att hela klassen är med i projektet. De som absolut inte vill spela instrument eller jonglera, gå på lina eller köra akrobatik får kanske vara scenarbetare. Tanken är att både den enskilde eleven och klassen som helhet stärks, säger Anja.

Inbjudande föreställning

Terminen avslutas med en föreställning. Oftast blir det en sporthall där det är högt till tak så luftakrobaterna får fritt utrymme. Det blir både föreställning på dagtid för skolans elever och även på kvällstid då familjer, släkt och vänner bjuds in. På den avslutande föreställningen sitter också den skola som kommer få besök av kulturskolan nästa termin. Det är ett bra sätt för den kommande skolans lärare och elever att se vad de kan förvänta sig.

-När vi sedan träffar den nya skolan har deras idéer och tankar redan satt igång, säger Anja och berättar att skolornas utvärderingar är positiva. Det är fantastiskt att se hur eleverna växer. Hur de vågar mer och mer. Det är ju nervigt att stå på scen men de är så stolta efteråt, säger Anja.

Anja Nilsson har varit med i verksamheten med cirkusorkestern sedan starten.  Hon berättar att kulturskolan prioriterar områden dit kulturskolan inte når i vanliga fall. Genom att vara på olika skolor möter man nya elever med skilda socioekonomiska förutsättningar. Under vårterminen 2018 utökade man orkestern med fiol och cello. Metoden där alla elever får prova alla orkesterinstrument och cirkustekniker har fungerat bra ur ett jämställdhetsperspektiv. Det finns inga könsmönster i valen.

Kulturskolan undersöker nu möjligheten att fortsätta verksamheten med cirkusorkestern genom att finansiera verksamheten med kommunala medel. Man ser att tillströmningen av elever tilltar från just de skolor som haft kulturskolan på besök under terminen.

Kontakt

Anja Nilsson

  • Cirkuspedagog och samordnare på Eslövs kulturskola
+ + +