Till navigation Till innehåll
Barn skapar musik på ipadBarn skapar musik på ipadBarn skapar musik på ipad

Foto: Susanne Kronholm

Breddat utbud

Kulturskolans verksamhet omfattar fler och fler konstformer. Att vidga vyerna och låta barn och unga upptäcka flera uttryckssätt och konstformer är en av nyckelfrågorna för framtidens kulturskola. När utbudet av aktiviteter breddas, kommer kulturskolan i kontakt med fler barn och unga, men också med helt nya deltagare utan tidigare erfarenhet från kulturskolan.

På vilket sätt en kulturskola väljer att utveckla ny aktivitet, varierar mycket, och styrs både av vad som är efterfrågat, vad som är möjligt och åt vilket håll kulturskolan önskar att utveckla sig. Många kulturskolor har redan startat upp nya kurser just i syfte att bredda verksamheten. Några exempel på nytillkommen verksamhet är dans i olika former, digitalt musikskapande, serietecknande, slöjd och skrivande. 

Här har vi samlat material som visar hur kulturskolor går till väga när de breddar sitt utbud genom att utveckla helt nya kurser, i syfte att locka fler och nya grupper av barn och unga till kulturskolan. Målet är att du här ska hitta exempel på aktiviteter som kulturskolorna har lagt till, beskrivning av lokaler eller utrustning som är nödvändig om specifika aktiviteter kan äga rum, men också information om hur de har kommit fram till att just dessa aktiviteter är ”rätt” för barn och unga i deras kommun. Sidan utvecklas efter hand och vi fyller på löpande med mer material.   

En del kulturskolor testar att arrangera sina kurser på nya platser eller i nya former, dessa exempel finns samlade på temasidan Nya målgrupper.

 

Lärande exempel breddat utbud

+ + +