Till navigation Till innehåll
En kvinna som sitter på en bänk och tittar på konst i en utställningshall.En kvinna som sitter på en bänk och tittar på konst i en utställningshall.En kvinna som sitter på en bänk och tittar på konst i en utställningshall.

MU-avtalet gäller för statliga institutioner men principerna är vägledande för alla utställningsarrangörer som får offentligt stöd.

Förslag på bättre MU-avtal

Kulturrådet har idag, tillsammans med Konstnärernas Riksorganisation, Svenska Tecknare och Svenska Fotografers Förbund, lämnat in förslag till regeringen om ett reviderat MU-avtal. Uppdraget från regeringen har varit att göra avtalet tydligare och enklare att använda för utställningsarrangörer och konstnärer.

I förslaget föreslås bland annat:

  • Förenklade tariffer för utställningsersättningen
  • Medverkansersättningen lyfts fram tydligare
  • Rekommendation om att avtalet ska vara branschpraxis för området
  • Tydlighet om arrangörens ansvar vid inställda utställningar
  • Ingen gräns på antal upphovspersoner som kan få ersättning
  • Tydlighet vad som gäller vid utställningar med samtidskonst bland till exempel museiföremål

– Vi är väldigt nöjda med förslaget till ett förenklat MU-avtal som vi nu har lämnat in till regeringen, säger Kajsa Ravin, Kulturrådets generaldirektör. Vår bedömning är att ett förenklat avtal kommer att öka användningen av avtalet och det kommer ha stor betydelse för konstnärernas förutsättningar att få ersättning. Det nya förslaget har arbetats fram med en bred förankring, självklart med avtalets parter; Kulturrådet, Konstnärernas Riksorganisation, Svenska Tecknare och Svenska Fotografers Förbund men också med representanter från Sveriges Museer, Konstkonsulenterna i Sverige, Moderna museet, Göteborgs konstmuseum, Region Skåne och Region Västernorrland.

Bakgrund

MU-avtalet är ett avtal som gäller för statliga institutioner men principerna är vägledande för alla utställningsarrangörer som får offentligt stöd. MU-avtalet bestämmer ekonomisk ersättning till konstnärer, som till exempel bildkonstnärer, fotografer, konsthantverkare och tecknare för att ställa ut verk som konstnären äger.

Läs mer

Om det nuvarande MU-avtalet

Kontakt

Anna Eineborg

Handläggare

Laddar...