Till navigation Till innehåll
Vy över Borås konstmuseums utställning av verk från Lars Tunström. Vy över Borås konstmuseums utställning av verk från Lars Tunström. Vy över Borås konstmuseums utställning av verk från Lars Tunström.

Borås konstmuseum är en av de nya aktörerna som får ta del av statliga medel, här med utställningen I LOVE BORÅS! med Lars Tunbjörk. Foto: Martín Mejía Rugeles

Kulturrådet fördelar 1,6 miljarder kronor till kultur i regionerna

Kulturrådets styrelse har nu beslutat om årets bidrag till kultur i hela landet. Totalt fördelas 1,6 miljarder kronor till regionerna i kultursamverkansmodellen och till regionala och lokala kulturverksamheter i Stockholms län. Sammantaget förstärks bidragen med 26 miljoner inför 2023.

– Genom kultursamverkansmodellen kan stat och regioner gemensamt stärka och säkerställa den kulturella infrastrukturen runt om i landet. Modellen bidrar både till utveckling och stabilitet, säger Kajsa Ravin, generaldirektör på Kulturrådet.

De åtta nya regionala kulturplaner som antagits inför 2023 visar på ett stort ansvarstagande för kulturen. Regioner med nya kulturplaner är Dalarna, Gävleborg, Jönköpings län, Norrbotten, Sörmland, Uppsala län, Västernorrland och Västmanland. Inför 2023 gör alla regioner uppräkningar jämfört med förra året, och det förekommer omfattande förstärkningar.

Flera regioner har också beviljats ökad statlig medfinansiering för att de önskar ge plats för ytterligare verksamheter i kultursamverkansmodellen. Dessa verksamheter bidrar till att öka tillgången för länets invånare till konst och kultur. Här kan bland annat nämnas Rockarkivet i Region Kalmar län, Cirkus i Väst i Västra Götalandsregionen samt Dalslands konstmuseum och Borås konstmuseum i samma region.

De sex regionerna inom Regionsamverkan Sydsverige beviljas en förstärkning om sammantaget 1,8 miljoner för att utveckla samverkansformer inom kultursamverkansmodellens sju konst- och kulturområden.

Samtidigt fördelas 106 miljoner kronor direkt till regionala och lokala kulturverksamheter i Stockholms län, som inte ingår i kultursamverkansmodellen.

Läs mer

Beviljade bidrag, regional kulturverksamhet 2023

Beviljade bidrag, verksamhetsbidrag i Region Stockholm 2023

Kontakt

Helene Oljons

  • Pressansvarig

Margareta Brilioth

  • Regional koordinator