Till navigation Till innehåll

Nuläge om barns och ungas läsning

Denna rapport från Kulturrådet ger ett nuläge av barns och ungas läsning i Sverige. Med samverkan i fokus.

Den tar avstamp i statliga utredningar och undersökningar och belyser även delar av läsfrämjande insatser i annan regi. Representanter från folkbildningen, civilsamhället, biblioteken, näringslivet, myndigheter, kommuner och regioner har deltagit i diskussioner om nuläge och förbättringsområden. Läsrådets ledamöter har tagit del av materialet löpande och lämnat synpunkter. Läsrådet utsågs av regeringen hösten 2021 och är ett rådgivande organ inom Kulturrådet.

Rapporten pekar på tre angelägna frågor där vi behöver göra skillnad:

  • Stärka läsning för unga och unga vuxna
  • Överbrygga läsklyftor som beror på socioekonomiska skillnader
  • Öka ungas delaktighet.

Nuläge om barns och ungas läsning_omslag (1).jpg

Läs, ladda ner och beställ rapporten

Rapporten i pdf-format

Rapporten som blädderexemplar