Till navigation Till innehåll

Regionalt krisstöd

Den här rapporten sammanfattar Kulturrådets arbete med det regionala krisstöd som myndigheten fördelade till regionerna 2020 samt hur regionerna i sin tur fördelade stöden till sina verksamheter och hur de använt stöden.

Kulturrådet fördelade sammantaget 138 762 000 kronor till regionerna i kultursamverkansmodellen, för vidare fördelning till regionala kulturverksamheter, men också 10 738 000 kronor till drabbade regionala verksamheter i Stockholmsregionen. De regionala krisstöden har syftat till att mildra de ekonomiska konsekvenserna för de regionala kulturverksamheterna med anledning av det nya coronaviruset.

Läs mer och ladda ner rapporten

Regionalt krisstöd

PDF-version