Till navigation Till innehåll

Exempel på samarbetsprojekt 

Här kan du ta del av olika exempel på samarbetsprojekt som går att söka medel för inom bidraget "Bidrag till konsert- och samarbetsprojekt inom musikområdet".

Samarbetsprojekt av experimenterande art 

Exempel på samarbetsprojekt av experimenterande art kan vara projekt där minst två parter genomför en konstnärlig process genom att pröva nya metoder och experimentera med gemensam målsättning. 

Samarbetsprojekt som syftar till att stärka den nationella infrastrukturen 

Exempel på samarbetsprojekt som syftar till att stärka den nationella infrastrukturen kan t.ex. vara projekt som bidrar till uppbyggnaden av musiklivets infrastruktur genom att utveckla, stimulera, stärka och/eller professionalisera den befintliga infrastrukturen. Ett annat exempel på samarbetsprojekt som syftar till att stärka den nationella infrastrukturen är projekt som strategiskt stärker nätverk och kontaktvägar mellan olika aktörer inom musiklivet. Ytterligare exempel på projekt som bidrar till att stärka musiklivets infrastruktur kan vara projekt som stärker aktörers möjligheter att skapa arbets- och speltillfällen, säkra produktion samt bevarar kompetens inom sektorn. Samarbetsprojektet sker genom samarbete mellan minst två parter. 

Med nationell infrastruktur inom musiklivet menar vi i detta sammanhang; sammansättningen av olika typer av aktörer som bidrar till att musikverksamhet som bedrivs på ett professionellt sätt möter en publik. Musiker, arrangörer, intresseorganisationer, platser, mellanled, producenter, institutioner med flera är delar av den nationella infrastrukturen för musiken. 

Musiklivets internationalisering

Exempel på projekt som bidrar till musiklivets internationalisering kan vara utbyten med minst en internationell partner som sker genom att samarbeta kring en konstnärlig process. Annat exempel på projekt som stärker musiklivets internationalisering är samarbeten för kunskapsutbyten eller stärkandet av relationer mellan aktörer i Sverige och utomlands. En utlandsturné med en svensk musikgrupp eller en arrangör som bjuder in en internationell artist är i detta sammanhang inte ett samarbetsprojekt utan ska sökas under konsertverksamhet.

Information om bidraget

Bidrag till konsert- och samarbetsprojekt inom musikområdet   

Laddar...

+ + +