Till navigation Till innehåll

Forskningscirklar för kulturskolan

Folkbildningens studiecirklar har bildat modell för forskningscirkeln och i likhet med en studiecirkel består en forskningscirkel av 5–8 deltagare samt en cirkelledare. I en forskningscirkel är cirkelledaren dock alltid en forskarutbildad lärare, verksam vid någon högskola eller något universitet.

Syftet med en forskningscirkel är att bidra till kunskapsutveckling hos de medverkande och på så vis möjliggöra förändring och utveckling i den egna pedagogiska praktiken. Metoden har använts i skolsammanhang sedan slutet av 1990-talet, men har hittills varit relativt okänd för verksamma i kulturskolan.
   
Metoden passar kulturskolepedagoger som önskar utveckla den egna undervisningen och som har frågor de vill söka kunskap om. Utgångspunkten är deltagarnas erfarenheter och förståelse av vad de själva uppfattar som pedagogiska problem i kulturskolan.
  
Inom ramen för forskningscirkeln utmanar deltagarna sin egen praktik genom att pröva nya sätt att arbeta och att kontinuerligt reflektera över det utforskande arbete som görs. Cirkelledarens främsta uppgift är att leda deltagarna genom hela processen, från formuleringen av det problem som ska utforskas till tolkningen av det resultat som tas fram, en process som till viss del kan påminna om forskning.
  
I bästa fall har såväl deltagare som ledare ett ömsesidigt utbyte av forskningscirkeln. För forskaren kan dialogen med kulturskolans pedagoger ge värdefulla erfarenheter som kan vara till nytta i den egna forskningen och i den undervisning som bedrivs vid lärosätet.

Kontakt

Vill du veta mer om hur ni kan arbeta med en forskningscirkel i er kulturskola eller i samverkan med andra kulturskolor kontakta Kulturskolecentrum eller Monica Lindgren, professor vid Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet. E-post: monica.lindgren@hsm.gu.se.

Laddar...

+ + +