Till navigation Till innehåll

Så redovisar du

Här har vi samlat information som är bra att läsa igenom innan du redovisar bidraget Skapande skola. Du hittar också svar på många vanliga frågor i vårt frågeforum.

Innan du sätter igång

 • Förbered din redovisning i god tid. Gå in på vår hemsida och läs igenom informationen så tidigt som möjligt. Det gäller särskilt mallen i pdf-fil som visar hur redovisningsblanketten kommer att se ut.
 • Word-blankettmallen kan användas av de huvudmän som har många skolor för att samla in information till redovisningen.
 • Excelfilen för kulturaktörer använder du om antalet kulturaktörer är högre än 50.
 • Använd huvudmannens generella e-postadress, så att information från oss når fram oavsett om kontaktpersonen byts ut. Behöver du ändra något i din profil? Gå till mina inställningar.
 • Begär in och spara CV som styrker kulturaktörernas utbildning och kompetens. Vid redovisning väljer vi ut ett antal kulturaktörer och därför är det bra att ni har underlag på hur professionaliteten har säkrats. Läs mer om professionalitet i vår ordlista.

När du fyller i redovisningsblanketten

 • Du måste svara på alla stjärnmarkerade frågor för att komma vidare i redovisningen.
 • Aktiviteter för huvudmannens alla enheter redovisas i samma redovisning. Om du är kommunal huvudman kan du även inkludera fristående för-och grundskolor i redovisningen.
 • Om för- och grundskolan har samma huvudman ska du bara skicka in en redovisning, stäm av mot beslutet.
 • Jämför med ansökan och beslutet (se kolumnen ”Beslutsnotering”) samt förklara ifall något inte blev som planerat. 
 • Kontrollera att din redovisning är fullständig innan du skickar in den!

När du fyller i det ekonomiska utfallet

 • Utgå från bokföringen och redovisa efter de angivna kostnadstyperna. 
 • Om det finns oanvända medel, kommentera varför. Vi rekommenderar en uppföljning under tidig vår så att beviljat bidrag kan användas fullt ut för barnen och eleverna.

Om tabellerna över kulturaktörer

 • Ange kulturaktörens namn ("Samir Samiri"), inte hens företag ("Kul AB") eller förmedlarens namn ("Författarcentrum") eller utställningens/föreställningens namn ("Romeo och Julia" eller ”Siri Derkert”).
 • Om du inte känner till aktörens kön klicka i "Vet ej”. Är kulturaktören en teatergrupp eller liknande, klicka i "Vet ej". 
 • Ange det huvudsakliga konst- och kulturområdet för kulturaktören. Om kulturaktören är verksam inom flera områden, ange det området som kulturaktören jobbat med tillsammans med barnen och eleverna.
 • Ange antalet timmar som kulturaktören arbetat med eleverna. 

Vanliga frågor och svar inom Skapande skola

+ + +