Till navigation Till innehåll

Definitioner av begrepp

I det här sammanhanget betyder dessa begrepp följande.

Internationell kulturverksamhet: en verksamhet som berör Sverige och minst ett annat land.

Interkulturell verksamhet: en verksamhet som innefattar möten mellan olika kulturer och kulturella uttryck i Sverige.

Musikarrangör: Den aktör som ansvarar för att arrangera konserter med professionella yrkesverksamma artister och musikgrupper för en allmän publik. I detta ingår bland annat att aktören:

  • tar in biljettintäkter i sin verksamhet,
  • genom skriftliga överenskommelser anlitar och ersätter medverkande musikgrupper eller artister, samt
  • ansvarar för tekniska och administrativa frågor samt marknadsföringen av arrangemanget.

Om det rör sig om ett samarrangemang betraktas den huvudsakliga praktiska anordnaren utifrån ovanstående kriterier, som ansvarig arrangör.

Musikgrupp: en sammanslutning av musiker som gemensamt är konstnärligt och organisatoriskt verksamma.

Verksam inom musikområdet: organisation som bedriver en substantiell del av verksamheten inom musikområdet.

Aktör verksam i Sverige: avser att aktören är registrerad i Sverige och har sin verksamhet baserad i Sverige.

Professionell: avser att verksamheten bedrivs av en juridisk person eller är samordnad genom en enskild näringsidkare och att verksamheten bedrivs i yrkesmässiga former. Detta innebär bland annat att gällande lagar, förordningar, myndigheters föreskrifter och råd efterföljs och att det finns skriftliga överenskommelser med musiker och andra som medverkar yrkesmässigt.

+ + +