Till navigation Till innehåll

Definitioner av begrepp

I det här sammanhanget betyder dessa begrepp följande.

Internationell kulturverksamhet: en verksamhet som berör Sverige och minst ett annat land.

Interkulturell verksamhet: en verksamhet som innefattar möten mellan olika kulturer och kulturella uttryck i Sverige.

Musikarrangör: den aktör som ansvarar för att arrangera konserter med yrkesverksamma artister och musikgrupper för en allmän publik. I detta ingår bland annat att aktören:

  • tar in biljettintäkter i sin verksamhet,
  • genom skriftliga överenskommelser anlitar och ersätter medverkande musikgrupper eller artister, samt
  • ansvarar för tekniska och administrativa frågor samt marknadsföringen av arrangemanget.

Om det rör sig om ett samarrangemang betraktas den huvudsakliga praktiska anordnaren utifrån ovanstående kriterier, som ansvarig arrangör.

Verksam inom musikområdet: organisation som bedriver en substantiell del av verksamheten inom musikområdet.

Aktör verksam i Sverige: avser att aktören är registrerad i Sverige och har sin verksamhet huvudsakligen baserad i Sverige.

Professionell art: avser att verksamheten bedrivs av en juridisk person eller är samordnad genom en enskild näringsidkare och att verksamheten bedrivs i professionella former. Detta innebär bland annat att gällande lagar, förordningar, myndigheters föreskrifter och råd efterföljs och att det finns skriftliga överenskommelser med musiker och andra som medverkar yrkesmässigt.

Laddar...

+ + +