Till navigation Till innehåll

Onsdag den 27 september kl. 16.00–19.00 gör vi underhållsarbeten på webbplatsen. Störningar och avbrott kan förekomma på webbplatsen och i onlinetjänsten för att söka och redovisa bidrag.

12 dagar kvar
Regional utveckling

Verksamhetsbidrag till regional kulturverksamhet i Region Stockholm

Medel till regional kulturverksamhet fördelas i huvudsak inom kultursamverkansmodellen. Alla regioner utom Stockholm ingår sedan 2013 i modellen. Institutioner och organisationer i Region Stockholm, som anges i Kulturrådets regleringsbrev, kan söka nedanstående medel.

 Från Don Carlos på Folkoperan. På bilden: Joa Helgesson. Foto: Sören Vilks.

 • Du kan söka det här bidraget om du representerar någon av följande verksamheter i Region Stockholm som finns utpekade i regleringsbrevet:

  • Folkoperan
  • Stockholms Stadsteater
  • Oktoberteatern
  • Regionbiblioteket Stockholm
  • Cirkus Cirkör
  • Region Stockholm för den regionala musikverksamheten och danskonsulentverksamheten
  • Stockholms läns museum
  • Stockholms stadsmuseum
  • Grafikens hus

   

 • Du ansöker via vår onlinetjänst. Hittills har ovan nämnda verksamheter ansökt på separata blanketter. För att förenkla administrationen kommer vi att ta fram en gemensam blankett för all verksamhet till ansökningsomgången 2019. Det enda som förändras i den nya blanketten är tilltalet, som blir generellt istället för anpassat för respektive konstområde.  

   

  Här kan du se en kopia av ansökningsblanketten. Observera att den kan komma att ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.

   

  Kopia av ansökningsblanketten

   

  Ansökningsdatum 2022

  Här hittar du en översikt över alla ansökningsperioder under 2022 för samtliga bidrag.

   

  Ansökningsdatum 2022

 • En utgångspunkt för Kulturrådet i bidragsgivningen till de regionala och lokala dans-, musik-, musikdramatik-, musei- och teaterinstitutionerna samt till regionbibliotek ska vara att huvudmännens motprestation ligger kvar på minst föregående års nivå. Huvudmännens preliminära finansiella åtagande för kommande år ska därför anges i ansökan.  

   

  Vid fördelning av verksamhetsbidrag till regionala och lokala biblioteks-, dans-, musik-, musikdramatik-, musei- och teaterinstitutioner kommer Kulturrådet att pröva bidragen utifrån respektive bidragsberättigad institutions verksamhetsmässiga prestation, ekonomiska situation samt utifrån kulturpolitiska prioriteringar.  

   

  Vid prövningen av bidragsansökan kan Kulturrådet komma att kontrollera att sökanden har följt villkoren för eventuella tidigare erhållna bidrag.

   

  Kulturrådet fattar beslutet som inte kan överklagas.

   

  Vi skickar beslutet via e-post till samtliga sökande och publicerar en lista över beviljade bidrag på vår webbplats. Vi kan inte lämna förhandsbesked om beslut.

   

  Kulturrådet betalar ut bidraget till det plus- eller bankgirokonto som hör till den juridiska person som står angiven i ansökan. 

 • För den som får bidrag från Kulturrådet gäller generella villkor.  När vi kommunicerar beslutet via e-post skickar vi med en villkorsbilaga. I vissa fall kan vi besluta om särskilda villkor och då finns de också med i bilagan.


  Verksamheten ska genomföras enligt plan och bidraget ska användas enligt de villkor vi beslutar. Beslutet, inklusive de villkor som gäller, kommunicerar vi till alla som har sökt bidraget.


  Kulturrådets generella villkor

   

  Så styrs bidragen

  Våra bidrag styrs av förordningar som beskriver bidragets syfte och ger de övergripande ramarna.

   

  Förordning (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet

   

  Så behandlar vi personuppgifter

  Kulturrådet behandlar personuppgifter i olika sammanhang, bland annat när de lämnas som underlag för ansökan om och redovisning av bidrag.

   

  Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter

 • Du redovisar bidraget på den blankett som du hittar nedan. Sista datum för att redovisa och vilka villkor som gäller hittar du i det beslut som vi skickar ut till alla sökande via e-post.

  Blanketter:

  Regionala museer

  Regional biblioteksverksamhet

  Regional konsulentverksamhet dans

  Regional teater-, dans- och musikverksamhet

Vanliga frågor och svar inom regional kulturverksamhet

Kontakt

Vår support har telefontid helgfria vardagar: måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00, tisdag och torsdag kl. 13.00-15.00.

Support

 • Allmänna ärenden och teknisk support

Jerk Sörenson

 • Handläggare

Ove Bengtsson

 • Handläggare

Anna Eineborg

 • Handläggare

Henriette Zorn

 • Regionala bibliotek, litteratur och läsfrämjande

Caroline von Hove

 • Handläggare

Jakob Eknor

 • Handläggare för musik

Annette Taranto Fuller

 • Handläggare

Hitta inspiration

+ + +