Till navigation Till innehåll
Läsambassadören läser högt för ett barn.Läsambassadören läser högt för ett barn.Läsambassadören läser högt för ett barn.

Högläsning med Bagir Kwiek. Foto. Anna von Brömssen.

Bagir Kwiek är Sveriges läsambassadör

Den femte läsambassdören i ordningen Bagir Kwiek. Den här gången är läsambassadörens främsta fokus minoriteten romer.

Om uppdraget:

Läsambassadörens uppdrag handlar om att sprida läslust och verka för att alla ska få samma möjligheter att hitta fram till litteraturen. Den här gången kommer läsambassadörens främsta fokus att vara minoriteten romer. Detta som ett led i att prova fler sätt för en läsambassadör att verka läsfrämjande. Det är även en del av Kulturrådets uppdrag att tillsammans med minoriteten romer genomföra läsfrämjande insatser.

Uppdragsbeskrivning för nationell läsambassadör 2019-2021

Om Bagir Kwiek:


Bagir Kwiek är läsambassadör för perioden 2019–21.

– Det känns otroligt spännande, hedrande och roligt. Från att vara ett Bergsjön-barn, från gatan, till att bli Sveriges läsambassadör – jag kan knappt hitta de rätta orden, säger Bagir Kwiek.

– Jag kommer att fråga romerna vad de vill och vad som intresserar dem – vi gör det här tillsammans! Jag vill även vara en brobyggare mellan romerna och majoritetssamhället.

– Jag vill uppmuntra andra att aldrig ge upp, aldrig sluta tro på att man kan göra det omöjliga möjligt. Jag älskar att läsa. Fantasin är ett bra ställe att vara på, där finns inga begränsningar.

– Läsambassadören har en mycket viktig uppgift: att motivera till läsning och att i många olika sammanhang lyfta fram läsningens betydelse för individen och för samhället. Vi är mycket glada att Bagir Kwiek, med sitt stora engagemang och kunskap, har tackat ja till uppdraget, säger Lotta Brilioth Biörnstad, chef för enheten för litteratur och bibliotek på Kulturrådet.


Intervju med Bagir Kwiek och info om tidigare läsambassadörer

Nyheter