Till navigation Till innehåll

Tips för en bra ansökan

Handläggarna Lykke Pörtfors, Kerstin Gustafsson och Josefine Alm som tar emot och bereder ansökningarna till Skapande skola delar med sig av sina bästa tips.

Vad skiljer årets ansökningsomgång från förra årets?

Förutom att kommuner redan nu kan inkludera enskilda huvudmän och friskolor i sin ansökan vill vi också uppmärksamma om att det också är möjligt för kommuner att gå ihop och samsöka, det vill säga att en ansökan görs gemensamt som ett samarbete.

En glädjande nyhet är att det nu också är möjligt att inkludera för- och/eller efterarbete med skolans pedagoger och den professionella kulturaktören som en del av ett Skapande skola-projekt.

En mindre positiv nyhet är att målgruppen förskolan inte längre omfattas av Skapande skolabidraget. 

Vi har även i riktlinjerna och i ansökningsblanketten förtydligat huvudmännens ansvar och försökt att tydliggöra bidragets bedömningsgrunder utifrån syften, villkor och krav. Blanketten har också betydligt färre sidor nu när förskolan inte omfattas.

Vad är viktigast att tänka på när man söker bidraget?

Att tydligt beskriva projekten så att vi kan se vad man konkret vill göra och varför. Det är viktigt att man har bidragets syften klara för sig så att man genom projekten når följande:

 • Elevens eget skapande och tillgången till kulturens alla uttrycksformer
 • att långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolans arbete
 • professionell konst- och kulturverksamheten för och med eleverna. Oberoende vilken kulturaktör, kulturinstitutionen eller kulturverksamhet man samarbetar med ska ovanstående syften följas.
 • barn och elever ska ges möjlighet att vara delaktiga i hela processen med Skapande skola. 
 • planera så att Skapande skola projekt blir ett komplement till det egna arbetet med konst och kultur.

Har ni några konkreta tips på hur man får till en bra ansökan?

Ett bra sätt är att göra en checklista med frågor.

Till exempel dessa:

 • Har projekten fokus på elevers eget skapande?
 • Hur integrerar ni de kulturella och konstnärliga uttrycken som erbjuds genom Skapande skola projekten i skolans arbete?
 • Ges eleverna möjlighet till delaktighet i planering, genomförande och uppföljning?
 • Genomförs projekten av yrkesverksamma kulturaktörer som uppfyller bidragets krav på professionalitet, för att ge eleverna möjlighet till konstnärlig fördjupning
 • Har ni följt treårsprincipen vad gäller val av kulturaktör?
 • Finns möjligheter att genomföra planerat projekt även vid en fortsättning av pandemin?

Läs mer

Webbinarier om Skapande skola

Sök bidraget Skapande skola

Kontakt

Lykke Pörtfors

 • Region/Län: Blekinge, Gotland, Gävleborg, Jämtland, Norrbotten, Stockholm, Södermanland, Västerbotten, Västernorrland, Västmanland, Örebro och Östergötland

Josefine Alm

 • REGION/LÄN: DALARNA, JÖNKÖPING, KRONOBERG, HALLAND, KALMAR, SKÅNE, UPPSALA, VÄRMLAND OCH VÄSTRA GÖTALAND

Thorleif Warmboe

 • Kommunikatör
+ + +