Till navigation Till innehåll

Läsrådets ledamöter

Läsrådet är drivande och samordnande inom det läsfrämjande arbetet i Sverige. Det ska samla och samordna aktörer och insatser inom kultur, skola, myndigheter, civilsamhälle, folkbildning, bokhandel, förlag och andra delar av näringslivet.

Läsrådet är utsett av regeringen och är ett rådgivande organ under kulturrådet. Det består av följande ledamöter:

 • Ordförande: Kajsa Ravin, generaldirektör Kulturrådet
 • Dilsa Demirbag Sten, generalsekreterare Berättarministeriet
 • Marlen Eskander, grundare och verksamhetschef Läsfrämjarinstitutet
 • Eric Haraldsson, skolbibliotekarie Ringsbergskolan
 • Katti Hoflin, kulturchef Västra Götalandsregionen
 • Ingela Korsell, författare och i botten grundskollärare
 • Elin Nord, universitetsbibliotekarie Göteborgs universitet
 • Magnus Persson, professor i litteraturvetenskap, Malmö Universitet
 • Helya Riazat, rektor Järvaskolan
 • Lars Strannegård, rektor Handelshögskolan

Adjungerade vid behov

 • Företrädare för Myndigheten för tillgängliga medier, Magnus Larsson
 • Företrädare för Statens skolverk, Peter Fredriksson

Gruppbild på läsrådet. Överst från vänster: Magnus Persson, Ingela Korsell, Elin Nord, Dilsa Demirbag-Sten, Marlen Eskander, Magnus Larsson, Katti Hoflin, Kajsa Ravin, Peter Fredriksson och Eric Haraldsson. Frånvarande: Helya Riazat och Lars Strannegård. Foto: Susanne Kronholm.

Läsrådet tillträdde 26 oktober 2021 och ledamöterna är valda till 25 oktober 2024.

+ + +